English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2001-08-01, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informację o możliwości przynoszenia darów na rzecz powodzian do biura Polskiej Akcji Humanitarnej, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 178 [nazwa red.]
Found : 1168
View:
1. 

brak autora, 2001-08-17, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informacje o możliwości wpłat dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz powodzian, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 191 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2001-08-14 - 2001-08-15, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informacje o możliwości wpłat dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz powodzian, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 189 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 2001-08-13, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informacje o możliwości wpłat dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz powodzian, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 188 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2001-08-11 - 2001-08-12, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z pomocą”, zawierający informację o możliwości wpłat dla Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz powodzian, „Gazeta Wyborcza Gazeta Stołeczna”, nr 187 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2001-12-13, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja Gazety, PAH i Radia Zet”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian w Lachowicach, podjętej przez Polską Akcję Humanitarną i „Gazetę Wyborczą”, Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 291 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2001-12-10, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z Lachowic, zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 288 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2001-12-11, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja «Gazety», Radia Zet i PAH”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z Lachowic, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 289 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2001-12-14, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja Gazety, PAH i Radia Zet”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian w Lachowicach, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 292 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 2001-12-08 - 2001-12-09, Wycinek prasowy pt. „Prezenty dla powodzian. Jedziemy z pomocą”, dotyczący pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej i „Gazety Wyborczej” dla powodzian z Sienny i Rożnowa – zbiórki darów i pieniędzy, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 287 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2001-08-31, Wycinek prasowy pt. „Artyści dla Sokolnik. Aukcja na rzecz powodzian”, dotyczący aukcji przedmiotów przekazanych Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz pomocy powodzianom, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 203 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2001-12-12, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja Gazety, PAH i Radia Zet”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla poszkodowanych podczas powodzi mieszkańców Lachowic, „Gazeta Wyborcza Stołeczna”, nr 290 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2001-12-08 - 2001-12-09, Wycinek prasowy pt. „Jedziemy z prezentami. Akcja «Gazety», Radia Zet i PAH”, dotyczący zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i Gazetę Wyborczą zbiórki darów dla powodzian w Lachowicach oraz tekst „W Lachowicach też będą święta”, dotyczący sytuacji powod

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2001-08-09, Artykuł prasowy pt. „Teraz trzeba kasy. Ciągle jedziemy z pomocą”, zawierający informacje o pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla powodzian – zbiórce darów i pieniędzy, transportach z pomocą, „Gazeta Wyborcza Gazeta w Toruniu”, nr 185 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2001-08-22, Wycinek prasowy, zawierający numer konta bankowego Polskiej Akcji Humanitarnej z informacją o możliwości wpłat na rzecz powodzian z Rytwian, „Gazeta Wyborcza Gazeta na Pomorzu”, nr 195 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2001-12-11, Wycinek prasowy pt. „Czekają na pomoc. Powódź. Jedziemy z prezentami”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z Morawicy pod Kielcami, zorganizowanej przez „Gazetę wyborczą” i Polską Akcję Humanitarną, „Gazeta Wyborcza Łódź”, nr 289 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl