English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1998, Program uroczystości wręczenia Orderów Ecce Homo w dniu 14 VI 1998 w Tomaszowie Mazowieckim [nazwa red.]
Found : 2534
View:
1. 

brak autora, 1998, Program uroczystości wręczenia Orderów Ecce Homo w dniu 14 VI 1998 w Tomaszowie Mazowieckim, z odręczną adnotacją Janiny Ochojskiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Walczak, Dariusz, 1998-04-30, Pismo Kanclerza Kapituły Orderu Ecce Homo do Janiny Ochojskiej w sprawie planowanego wręczenia jej Orderu Ecce Homo [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Walczak, Dariusz, 1998-01-25, Pismo Kanclerza Kapituły Orderu Ecce Homo do Janiny Ochojskiej w sprawie przyznania jej Orderu Ecce Homo [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2001-06-12, Artykuł prasowy pt. „Ordery ludzkie i z uśmiechem. Jacek Kuroń wśród odznaczonych”, zawierający informację o przyznaniu Janinie Ochojskiej orderu Ecce Homo, opublikowany w „Gazetcie Wyborczej”, nr 136 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1998-10-03, Program uroczystości wręczenia Europejskiej Nagrody Społecznej – wyróżnienia niemieckiego Społeczno-Politycznego Towarzystwa Edukacyjnego w dniu 3 X 1998, z odręczną adnotacją Marii Kempy, I Sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech z dnia 5 X 1998, stanowiąc

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/21 Kampania pt. „Akcja Edukacja” na temat budowy i wsparcia szkół w Afganistanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl