English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, brak daty, Koperta od firmy Optimus S.A. do Polskiej Akcji Humanitarnej [nazwa red.]
Found : 2751
View:
1. 

Śladewski, Daniel, 1996-07-05, Pismo Daniela Śladewskiego z Polskiej Akcji Humanitarnej do Marka Jerzyńskiego, prezesa firmy Optimus S.A., dotyczące planowanego zakupu przez Polską Akcję Humanitarną od firmy Optimus S.A. sprzętu komputerowego i oprogramowania [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Janczy, Andrzej, 1996-07-10, Pismo (wydruk faksu) z firmy Optimus S.A. do Polskiej Akcji Humanitarnej, zawierające informacje na temat zestawu komputerowego, który ma zakupić Polska Akcja Humanitarna, z odręczną adnotacją dotyczącą planowanej sprzedaży sprzętu komputerowego Polskiej Akcji Humanitarn

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ochojska, Janina, 1996-07-22, Pismo Janiny Ochojskiej do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z prośbą o zwolnienie firmy Optimus S.A. z podatku VAT przy zakupie przez Polską Akcję Humanitarną sprzętu komputerowego i oprogramowania przeznaczonego dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Bieszczadzki

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ochojska, Janina, 1995-11-22, Pismo Janiny Ochojskiej do Piotra Smólskiego, Prezesa Zarządu Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., z prośbą o przekazanie sprzętu komputerowego, będącego w posiadaniu Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. w ramach pomocy dla ubogich dzieci z rejonu Bieszczad, z inforamacjami

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ochojska, Janina, 1996-10-09, Pismo do Haliny Szymańskiej, dyrektor firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., z prośbą o przyznanie Polskiej Akcji Humanitarnej darowizny – równowartości podatku VAT od zakupionego przez Polską Akcję Humanitarną sprzętu gospodarstwa domowego w ramach akcji „P

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ochojska, Janina, 1996-05-15, Pismo do Wiesława Łakomskiego, dyrektora Gorenje Polska, z prośbą o przekazanie Polskiej Akcji Humanitarnej sprzętu kuchennego będącego w posiadaniu firmy Gorenje w związku z II etapem akcji pomocy szkołom i dzieciom bieszczadzkim, z informacjami dotyczącymi programu po

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ochojska, Janina, 1996-05-13, Pismo do Marka Duchnowskiego z firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., z prośbą o przekazanie Polskiej Akcji Humanitarnej sprzętu gospodarstwa domowego będącego w posiadaniu firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w związku z II etapem akcji pomocy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ochojska, Janina, 1996-06-21, Pismo do Marka Duchnowskiego z firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., dotyczące planowanego zakupu przez Polską Akcję Humanitarną sprzętu gospodarstwa domowego w ramach akcji pomocy szkołom i dzieciom bieszczadzkim oraz dotyczące kwestii zwolnienia z podatku

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/29 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla szkół: projekt „Regionalne warsztaty plastyczne dla uczniów i nauczycieli – twórczość inspirowana tradycją i dziedzictwem kulturowym Podkarpacia”

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/28 Program pomocy Polskiej Akcji Humanitarnej dla Bieszczad

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ochojska, Janina, 1996-05-27, Pismo do Iwony Siemaszko-Kozan z firmy „Braun” AGD z prośbą o przekazanie sprzętu gospodarstwa domowego w związku z II etapem akcji pomocy szkołom i dzieciom bieszczadzkim, z informacjami na temat realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną i Stowarzyszenie Pomocy Dzie

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ochojska, Janina, 1995-12-22, Pismo do Andrzeja Drygasa, Kierownika Marketingu firmy AMICA, z prośbą o przekazanie kuchenek elektrycznych w ramach akcji pomocy szkołom bieszczadzkim [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, [1996], Wykaz dotyczący darowizn dla Polskiej Akcji Humanitarnej – wyposażenia kuchennego, sprzętu gospodarstwa domowego i mebli, zawierający informacje o ilości i cenie pozyskanej darowizny [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1996-07-02, Rachunek uproszczony dotyczący darowizny firmy „Wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych Justyna Urbanowicz” dla Polskiej Akcji Humanitarnej, z załączoną notatką zawierającą informacje o darowiźnie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl