English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2003-03-25, Wycinek prasowy pt. „Irakijczykom”, dotyczący zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną zbiórki darów rzeczowych dla ofiar wojny w Iraku, „Gazeta Wyborcza Łódź”, nr 71 [nazwa red.]
Found : 1576
View:
1. 

brak autora, 2003-04-03, Wycinek prasowy pt. „Puste konta. Polska Akcja Humanitarna i Polski Czerwony Krzyż pomaga Irakijczykom”, dotyczący zbiórki pieniędzy na pomoc dla ludności cywilnej w Iraku, zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i Polski Czerwony Krzyż, „Gazeta Krakowska”, nr 79 [nazw

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2001-12-11, Wycinek prasowy pt. „Czekają na pomoc. Powódź. Jedziemy z prezentami”, dotyczący zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z Morawicy pod Kielcami, zorganizowanej przez „Gazetę wyborczą” i Polską Akcję Humanitarną, „Gazeta Wyborcza Łódź”, nr 289 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

2003-03-21, Wycinek prasowy pt. „Możemy pomóc. Rozpoczęło się zbieranie darów”, zawierający informacje o zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż i Polską Akcję Humanitarną zbiórce darów pieniężnych i rzeczowych na rzecz pomocy dla mieszkańców Iraku, „Kurier Poranny”, nr 68 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2001-12-20, Wycinek prasowy pt. „Jutro jedziemy. Akcja «Gazety» i PAH”, dotyczący zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, Radio Zet i Polską Akcję Humanitarną akcji pomocy poszkodowanym podczas powodzi – zbiórki darów rzeczowych, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 297 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

2003-03-26, Wycinek prasowy pt. „Polska akcja (nie)humanitarna”, dotyczący niepowodzenia akcji zbiórki pieniędzy na pomoc humanitarną dla ludności Iraku, zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska i Polską Akcję Humanitarną, „Dziennik Wschodni”, nr 73 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2001-12-13, Wycinek prasowy pt. „Pierwsze podarunki. Akcja «Jedziemy z prezentami»”, dotyczący zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Polską Akcję Humanitarną zbiórki darów rzeczowych i pieniężnych dla powodzian z gminy Gródek nad Dunajcem, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 291 [nazwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2001-12-12, Wycinek prasowy pt. „Przygotujmy ich do świąt. Akcja «Jedziemy z prezentami»”, dotyczący zorganizowanej przez „Gazetę wyborczą” i Polską Akcję Humanitarną zbiórki darów rzeczowych dla powodzian z gminy Gródek nad Dunajcem, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 290 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2001-12-19, Wycinek prasowy pt. „Akcja «Gazety». Kosze ze słodyczami”, dotyczący zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, Radio Zet i Polską Akcję Humanitarną pomocy dla powodzian – zbiórki darów rzeczowych i pieniężnych, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 296 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 2001-12-15 - 2001-12-16, Wycinek prasowy pt. „Słodkie święta. Akcja «Jedziemy z prezentami»”, dotyczący zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Polską Akcję Humanitarną pomocy dla powodzian z Gródka nad Dunajcem – zbiórki darów rzeczowych, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, nr 293 [nazwa r

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2001-12-13, Wycinek prasowy pt. „Na święta dla Zaleia”, dotyczący zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i „Gazetę Wyborczą” zbiórki darów rzeczowych dla poszkodowanych podczas powodzi mieszkańców Zalesia Gorzyckiego, „Gazeta Wyborcza Rzeszów”, nr 291 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 2001-12-15 - 2001-12-16, Wycinek prasowy pt. „Są prezenty. Paczki dla powodzian”, dotyczący zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i „Gazetę Wyborczą” zbiórki darów rzeczowych i pieniędzy dla powodzian z Kępy Gosteckiej, „Gazeta Wyborcza Szczecin”, nr 293 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2001-12-08 - 2001-12-09, Wycinek prasowy pt. „Pomóżmy raz jeszcze. Akcja. Jedziemy z prezentami”, dotyczący pomocy dla powodzian z Morawicy zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, Polską Akcję Humanitarną i Polski Czerwony Krzyż – zbiórki pieniędzy, darów rzeczowych, zakupu nowych miesz

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

2003-03-26, Wydruk ze strony internetowej „Dziennik Łódzki” z tekstem pt. „Polska akcja (nie)humanitarna. W województwie łódzkim nikt nie chce pomóc ludności Iraku”, dotyczącym zorganizowanej przez Caritas, Polski Czerwony Krzyż i Polską Akcję Humanitarną zbiórki pieniędzy na pomoc dla ofiar wojny w

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2003-04-22, Wycinek prasowy pt. „Wieści z uczelni”, zawierający informacje o organizowanej przez Polską Akcję Humanitarną i Uniwersytet Opolski zbiórce pieniędzy na akcję pomocy ofiarom wojny w Iraku, „Gazeta Wyborcza Opole”, nr 94 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szylska, Maria, 2003-03-28, Artykuł prasowy Marii Szylskiej pt. „Najłatwiej zebrać pieniądze. Wszyscy współczują, ale konta świecą pustkami”, zawierający informacje o zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną zbiórce darów rzeczowych i pieniędzy dla ludności Iraku, „Nowa Trybuna Opolska”, nr 74

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl