English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Pełnomocnictwo wydane przez Królewski Duński Wicekonsulat w Charkowie Janowi Piekutowskiemu do okazania pomocy żołnierzom austro-węgierskim, znajdującym się w Wołczańsku i rejonie wołczańskim
Found : 121
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1918-08-07, Świadectwo pracy wydane Janowi Piekutowskiemu przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego z siedzibą w Charkowie

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kopia zaświadczenia wydanego przez Królewsko-Duński Generalny Konsulat, informującego o przejęciu przez komitet rewolucyjny pieniędzy i dokumentów, które następnie mają zostać zwrócone Janowi Piekutowskiemu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1918-08-10, Świadectwo polskości wydane Janowi Piekutowskiemu przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1922-05-01, Odpis zaświadczenia o wykonywanej pracy, wydanego 14 listopada 1918 roku przez Centralny Komitet Obywatelski Królestwa Polskiego Janowi Piekutowskiemu

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1924-06-21, Zaświadczenie wydane Janowi Piekutowskiemu z informacją o odbytym stażu pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl