English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1919-04-28, Zaświadczenie o pełnieniu funkcji Komisarza Urzędu na Pińsk przez Jana Piekutowskiego
Found : 124
View:
1. 

1919-04-28, Zaświadczenie o przyjęciu Jana Piekutowskiego na tymczasową służbę w Państwowym Urzędzie do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników, a także powierzeniu w/w pełnienie obowiązków Komisarza Urzędu na Pińsk

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1920-07-24, Zaświadczenie z Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników o pełnieniu funkcji delegata Państwowego Urzędu J.U.R. w województwie pomorskim przez Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1920-08, Zaświadczenie tymczasowe o możliwości jazdy po mieście i poza Warszawą samochodem marki Ford należącym do Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1920-09-24, Polecenie objęcia stanowiska Delegata J.U.R. na województwo poznańakie z jednoczesnym pełnieniem dotychczasowych obowiązków skierowane do Jana Piekutowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

1920-12-30, Polecenie zlikwidowania delegatury Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu Jeńców, Uchodźców i Robotników w dawnym zaborze pruskim i objęcie stanowiska delegata w okręgu baranowickim i komisarza w Urzędzie Emigracyjnym w Baranowiczach od dn. 1 stycznia 1920 roku przez Jana Pieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

1919-07-07, Upoważnienie wydane przez Państwowy Urząd do Spraw Jeńców w Warszawie Janowi Piekutowskiemu - komisarzowi Państwowego Urzędu do Spraw Powrotu J.U.R w Pińsku do prowadzenia etapu i punktów żywnościowych w powiecie kobryńskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1922-11-30, Podziękowanie skierowane do Jana Piekutowskiego – komisarza Urzędu Emigracyjnego – za życzliwość okazywaną Głównemu Komitetowi Pomocy Jeńcom i Repatriantom, który jest w trakcie likwidacji

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.15 Materiały dotyczące Wydziału Prasowego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AW V/06.18 Materiały dotyczące Eugeniusza Poślady: listy i wspomnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.11 Materiały dotyczące kierownictwa Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.22 Materiały dotyczące organizacji „Zachód”

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.29 Materiały dotyczące Stefana Zakrzewskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

1920-12-30, Karta służbowa wydana Janowi Piekutowskiemu z informacją o objęciu stanowiska delegata w Baranowiczach i komisarza w Urzędzie Emigracyjnym w Baranowiczach

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl