English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1996-01-20, Potwierdzenie wpłaty [nazwa red.]
Found : 7060
View:
1. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995-12-18, Rozliczenie wydatków związanych z przyjazdem pielgrzymów do Polski na zaproszenie Polskiej Akcji Humanitarnej z 15 XII 1995 r., przygotowane przez Akmolińskie Polskie Stowarzyszenie „Polonia” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1996-11-26, Rachunek – potwierdzenie wpłaty pieniędzy 10 tenge [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1996-11-22, Rachunek-potwierdzenie wpłaty pieniędzy za ubezpieczenie w wysokości 1200 rubli [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1996-11-26, Rachunek-potwierdzenie wpłaty pieniędzy 10 tenge [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, [1996], Wykaz wydatków związanych z wyjazdem pielgrzymów do Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Lewkowski, A., 1995-12-18, Pismo Prezesa Stowarzyszenia Polaków „Więź” A. Lewkowskiego do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z informacją o wydatkach poniesionych przez pielgrzymów z Ałmaty w związku z wyjazdem do Polski oraz z prośbą o zwrot kosztów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1996-12-17, Wydatki emerytów na załatwienie dokumentów i wyjazd do Polski. Lista nadesłana przez Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl