English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1995, Lista 15 pielgrzymów zaproszonych do Polski, które nie wyjechały z powodu braku miejsc. Lista nadesłana przez Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]
Found : 584
View:
1. 

brak autora, 1995, Lista uczestników wyjazdu do Polski, nadesłana przez Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1995-09-20, Lista członków Stowarzyszenia Polaków „Więź”- kandydatów na wycieczkę do Polski [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995, Lista uczestników wyjazdu do Polski z miasta Ałmaty- obwód Ałmacki oraz z miasta Tałdykorgan [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995, II Lista Pielgrzymów do Polski z obwodu Ałmaty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kasonicz, Antonina, 1996-11-05, Lista uczestników wycieczki do Polski z miasta i obwodu Ałmaty, nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kasonicz, Antonina, 1997, Lista osób z miasta Ałmaty uczestniczących w pielgrzymce 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1995-12-25, Spis osób lecących polskim samolotem z Warszawy w dniu 29 XII 1995 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1995, Lista rodzin z przydziałem gości z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1995, Lista obecności osób goszczących pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1995, II Lista Pielgrzymów do Polski z obwodu Kokczetaw [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1995, II Lista Pielgrzymów do Polski z obwodu Akmoła [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995, II Lista Pielgrzymów do Polski z obwodu Karaganda [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl