English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1995-09-20, Lista członków Stowarzyszenia Polaków „Więź”- kandydatów na wycieczkę do Polski [nazwa red.]
Found : 1280
View:
1. 

brak autora, 1995, Lista uczestników wyjazdu do Polski, nadesłana przez Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1995, Lista 15 pielgrzymów zaproszonych do Polski, które nie wyjechały z powodu braku miejsc. Lista nadesłana przez Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1995, Lista uczestników wyjazdu do Polski z miasta Ałmaty- obwód Ałmacki oraz z miasta Tałdykorgan [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995, II Lista Pielgrzymów do Polski z obwodu Ałmaty [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kasonicz, Antonina, 1996-11-05, Lista uczestników wycieczki do Polski z miasta i obwodu Ałmaty, nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Mostowicz, Stanisław, 1995-08-04, Pismo Prezesa Stowarzyszenia „Polonia Północna” Stanisława Mostowicza do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z załączoną listą pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995-10-06, Wzór zaproszenia od Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla 30 osób z miasta i obwodu karagandyńskiego na pielgrzymkę do Polski, wraz z załączoną listą uczestników wycieczki do Polski z miasta i obwodu Kokszetau, Ałmaty, Karaganda, Akmoła [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kasonicz, Antonina, 1997, Lista osób z miasta Ałmaty uczestniczących w pielgrzymce 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1995-12-25, Spis osób lecących polskim samolotem z Warszawy w dniu 29 XII 1995 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1995, Lista rodzin z przydziałem gości z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1995, II Lista Pielgrzymów do Polski z obwodu Kokczetaw [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1995, II Lista Pielgrzymów do Polski z obwodu Akmoła [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1995, II Lista Pielgrzymów do Polski z obwodu Karaganda [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1995, Lista obecności osób goszczących pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995, Pielgrzymka - lista alfabetyczna ogólna [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl