English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1995, Komunikat Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Ambasady Polskiej i Stowarzyszeń Polonijnych w Kazachstanie, z wyjaśnieniami dotyczącymi organizacji pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]
Found : 1536
View:
1. 

Ochojska, Janina, 1995-11-07, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej do I Sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty Jacka Multanowskiego, w sprawach organizacji pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Rezunow, Aleksandra, 1996-11-05, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do I Sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty Jacka Multanowskiego w sprawie list uczestników pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ochojska, Janina, 1997-12-10, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Anny Grzymisławskiej, z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi pielgrzymki Polaków z Kazachstanu oraz z podziękowaniem za użycz

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Jakubowska, Aleksandra, 1996-11-22, Przedruk wypowiedzi Minister Aleksandry Jakubowskiej dla Polskiej Agencji Prasowej, dotyczącej pomocy rządu Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacji pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Boniecki, Andrzej, 1996-01-19, Pismo Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Bonieckiego do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z podziękowaniem za przekazane informacje o organizacji i przebiegu Pielgrzymki Polaków z Kazachs

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Rezunow, Aleksandra, 1997-10-15, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Nikolskiego, w sprawie sprzecznych ustaleń, co do użyczenia przez Radę Ministrów RP samolotu do organizacji pielgrzymki

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Strużyna, Janusz, 1997-08-18, Pismo Dyrektora Zespołu Obsługi Organizacyjnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, informujące o braku możliwości dodatkowego wsparcia organizacji pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ochojska, Janina, 1996-11-30, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do I Sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty Jacka Multanowkiego, informujące o braku odpowiedzi w sprawie samolotu dla polskiej pielgrzymki z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ochojska, Janina, 1996-12-16, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do I Sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ałmaty Jacka Multanowskiego, z informacją o dacie, godzinie odlotu oraz miejscu lądowania pielgrzymki z Kazachstanu do Polski [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ochojska, Janina, 1996-11-15, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza z prośbą o dofinansowanie wyczarterowania samolotu dla polskiej pielgrzymki z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ochojska, Janina, 1997-11-17, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Walendziaka, z podziękowaniem za użyczenie samolotu rządowego na potrzeby III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Ochojska, Janina, 1997-10-31, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Dyrektora Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Wiesława Walendziaka, z prośbą o użyczenie samolotu będącego w dyspozycji Premiera Rządu RP na potrzeby pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [na

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl