English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2006, Wykaz pt. „List Co - Tim Arsitek- Lokasi” [nazwa red.]
Found : 1059
View:
1. 

brak autora, 2006, Wykaz danych dotyczących [ofiar trzęsienia ziemi w Indonezji] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2006-06-04, Wykaz danych dotyczących [osad, dystryktów i mieszkańców w Indonezji] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 2006-06-04, Wykaz danych dotyczących [liczby ofiar trzęsienia ziemi oraz zniszczeń w Indonezji]. Na odwrocie odręczne notatki [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 2006, Dane dotyczące sytuacji w Indonezji po trzęsieniu ziemi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2006-05-27 - 2006-05-28, Wiadomości od organizacji międzynarodowych o pomocy humanitarnej dla Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2006, Informacje dotyczące pomocy humanitarnej Australii (AUS- AID) dla Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 2006-06-08, Projekt działań Emergency Shelter Coordination Group, w Indonezji po trzęsieniu ziemi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 2006-[05]-[29], Informacje dotyczące sytuacji w Indonezji po trzęsieniu ziemi oraz pomocy humanitarnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 2006-06-05, USAID/ OFDA Indonesia Post- Earthquake Shelter Strategy- informacje dotyczące działań Biura Pomocy Zagranicznej USA Disaster, w Indonezji po trzęsieniu ziemi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2006-05-29, OCHA Situation Report No. 3 – dane Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej, dotyczące trzęsienia ziemi w Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, brak daty, Lista przedmiotów potrzebnych do czyszczenia i odbudowy [miejsc po trzęsieniu ziemi w Indonezji] [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2006-05-27, Red Earthquake alert in Indonesia- informacje dotyczące trzęsienia ziemi w Indonezji- wydruk ze strony internetowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 2006-05-27, Wiadomość z Ośrodka Monitoringu i Informacji Centrum Mechanizmu Ochrony Ludności do Właściwych Organów Państw Członkowskich Unii Europejskiej, z prośbą o pomoc materialną dla Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 2006-05-29, Wiadomość email od ReliefWeb do Koordynatora Pomocy Doraźnej Fundacji Polska Akcja Humanitarna Michała Przedlackiego, zawierająca raport Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) o sytuacji w Indonezji po trzęsieniu ziemi oraz po

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 2006-05-[28], 6.2M Earthquake in Yogyakarta, Indonesia (May 2006) - wydruk ze strony internetowej. Na odwrocie odręczne notatki [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl