English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, [1998-01-02], Lista pasażerów powracających samolotem rządowym do Karagandy w Kazachstanie w dniu 2 stycznia 1998 r. [nazwa red.]
Found : 917
View:
1. 

brak autora, 1997-12-[18], Lista 14 pasażerów wylatujących samolotem rządowym z Polski do Kazachstanu w dniu 18 grudnia 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1997-12-19, Lista 14 pasażerów przylatujących samolotem rządowym z Kazachstanu do Polski w dniu 19 grudnia 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, [1998-03-02], Lista 14 pasażerów na dzień 2 marca 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ochojska, Janina, 1997-12-30, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Dyrektora Urzędu Celnego Lotniska Okęcie Bogdana Jakubiaka, z prośbą o dokonanie odprawy celnej 71 pasażerów powracających samolotem rządowym do Karagandy w Kazachstanie w dniu 2 stycznia 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ochojska, Janina, 1997-12-30, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Komendanta Granicznego Punktu Kontrolnego Lotniska Okęcie Andrzeja Mackiewicza, z informacją o listach pasażerów powracających samolotem rządowym do Karagandy w Kazachstanie w dniu 2 stycznia 1998 r. [nazwa red.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Ochojska, Janina, 1997-12-30, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Komendanta Granicznego Punktu Kontrolnego Lotniska Okęcie Andrzeja Mackiewicza, z prośbą o dokonanie odprawy paszportowej 71 pasażerów powracających samolotem rządowym do Karagandy w Kazachstanie w dniu 2 styczn

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ochojska, Janina, 1997-12-30, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Dyrektora Urzędu Celnego Lotniska Okęcie Bogdana Jakubiaka, z informacją o listach pasażerów powracających samolotem rządowym do Karagandy w Kazachstanie w dniu 2 stycznia 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kasonicz, Antonina, 1997-11-20, Lista uczestników w pielgrzymce 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1997, Lista uczestników III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1997, Lista gospodarzy i gości biorących udział w III Pielgrzymce Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1997, Pełny wykaz Pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1997-12-13, Lista obecności na zebraniu w dniu 13 grudnia 1997 r. wraz z wykazem spraw do poruszenia na zebraniu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl