English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1997-12-[18], Lista 14 pasażerów wylatujących samolotem rządowym z Polski do Kazachstanu w dniu 18 grudnia 1997 r. [nazwa red.]
Found : 1098
View:
1. 

brak autora, 1997-12-19, Lista 14 pasażerów przylatujących samolotem rządowym z Kazachstanu do Polski w dniu 19 grudnia 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, [1998-01-02], Lista pasażerów powracających samolotem rządowym do Karagandy w Kazachstanie w dniu 2 stycznia 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1996-12-[17], Lista pasażerów wylatujących z Polski do Kazachstanu w dniu 17 grudnia 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1997-12-13, Lista obecności na zebraniu w dniu 13 grudnia 1997 r. wraz z wykazem spraw do poruszenia na zebraniu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Kasonicz, Antonina, 1997-11-20, Lista uczestników w pielgrzymce 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1997, Lista uczestników III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1997, Lista gospodarzy i gości biorących udział w III Pielgrzymce Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1997, Pełny wykaz Pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1996-12-[19], Lista pasażerów przylatujących z Kazachstanu do Polski w dniu 19 grudnia 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, [1998-03-02], Lista 14 pasażerów na dzień 2 marca 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kasonicz, Antonina, 1997, Lista osób z miasta Karaganda chcących wyjechać do Polski na Boże Narodzenie w grudniu 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

1997-02-27, Lista osób z miasta i obwodu Kokszetau w Kazachstanie na wycieczkę-pielgrzymkę do Polski 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie „Polonia Północna” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kasonicz, Antonina, 1997, Lista osób z miasta Ałmaty uczestniczących w pielgrzymce 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kasonicz, Antonina, brak daty, Lista Polaków obwodu Akmolińskiego, którzy wyjeżdżają do Polski na Boże Narodzenie w 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Akmolińskie Stowarzyszenie Obwodowe „Polonia” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl