English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Rezunow, Aleksandra, 1997-08-22, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Antoniny Kasonicz, z informacją o organizacji wycieczki-pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]
Found : 836
View:
1. 

Rezunow, Aleksandra, 1997-11-25, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Antoniny Kasonicz, w sprawie ilości miejsc w samolocie dla pielgrzymki z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kasonicz, Antonina, 1997-11-27, Pismo Prezesa Związku Polaków w Kazachstanie do Polskiej Akcji Humanitarnej, dotyczące Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu w 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kasonicz, Antonina, 1996-[11], List Przewodniczącej Związku Polaków w Kazachstanie do Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Aleksandry Rezunow, z informacją o spisach pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Kasonicz, Antonina, 1997-11-20, Lista uczestników w pielgrzymce 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/11 PAH. Organizacja III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1998 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/09 PAH. Organizacja I Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19-27 grudnia 1995 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/10 PAH. Organizacja II Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu do Polski w dniach 19 grudnia 1996 - 2 stycznia 1997 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1997, Lista uczestników III Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kasonicz, Antonina, brak daty, Lista Polaków obwodu Akmolińskiego, którzy wyjeżdżają do Polski na Boże Narodzenie w 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Akmolińskie Stowarzyszenie Obwodowe „Polonia” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ochojska, Janina, 1996-10-20, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna do Przewodniczącej Związku Polaków w Kazachstanie Antoniny Kasonicz, z prośbą o nadesłanie list chętnych osób do uczestnictwa w pielgrzymce [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kasonicz, Antonina, 1997, Lista osób z miasta Ałmaty uczestniczących w pielgrzymce 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kasonicz, Antonina, 1997, Lista osób z miasta Karaganda chcących wyjechać do Polski na Boże Narodzenie w grudniu 1997 r., nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, [1998-01-02], Lista pasażerów powracających samolotem rządowym do Karagandy w Kazachstanie w dniu 2 stycznia 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, [1998-03-02], Lista 14 pasażerów na dzień 2 marca 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1997, Pełny wykaz Pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl