English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2006-05-31, Faktura pro-forma Nr 2/2006 z darami Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla rządu Republiki Indonezji, jako pomoc humanitarna dla szpitali w Yogyakarcie [nazwa red.]
Found : 763
View:
1. 

brak autora, 2006-05-31, Akt darowizny Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla rządu Republiki Indonezji, jako pomoc humanitarna dla szpitali w Yogyakarcie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2006-[06]-[31], Faktura pro-forma z darami Polskiego Czerwonego Krzyża dla rządu Republiki Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

PAH/18 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Yogyakarcie w Indonezji

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/15 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w irańskim mieście Bam

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 2006-[06]-[31], Zaświadczenie o darowiźnie Polskiego Czerwonego Krzyża dla rządu Republiki Indonezji [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 2006-06-31, Faktura VAT wystawiona przez Polską Grupę Farmaceutyczną Sp. z o.o. dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna na towary medyczne [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 2006-06-31, Faktura VAT wystawiona przez firmę 3M Poland Sp. z o.o. w Kajetanach dla Fundacji Polska Akcja Humanitarna na kompresy niejałowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/31 Pomoc Sri Lance

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 2006-05-31, Specyfikacja wysyłkowa towarów medycznych zamówionych przez Fundację Polska Akcja Humanitarna z firmy 3M Poland Sp. z o.o. w Kajetanach [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/38 Akcje pomocowe organizacji innych niż Polska Akcja Humanitarna – materiał prasowy

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/02 Działalność Fundacji EquiLibre

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/30 Pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla ofiar wydarzeń w Biesłanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl