English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1995-06-11, Artykuł prasowy pt. „Przeciw spokojowi sumienia. Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej”, zawierający wypowiedzi Janiny Ochojskiej, informacje o przyznaniu jej nagrody katolickiej organizacji Pax Christi oraz o jej spotkaniu z z papieżem Janem Pawłem II, opublikownany w t
Found : 708
View:
1. 

brak autora, 1995-06-11, Artykuł prasowy pt. „Janina Ochojska”, zawierający sylwetkę Janiny Ochojskiej oraz informację o przyznaniu jej nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi International - Pax Christi International Peace Award, opublikowany w tygodniku „Wprost”, nr 24 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1995-05-31, Informacja prasowa pt. „Pax Christi Ochojskiej" o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Współczesna”, nr 104 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Ochojska u papieża” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Ilustrowany Kurier Polski”, nr 104 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Papież przyjął Ochojską” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Pomorska”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Ochojska u papieża” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, „Express Wieczorny”, nr 124 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Papież przyjął Janinę Ochojską” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Lubuska”, nr 124 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Ochojska u papieża” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w dzienniku „Dziennik Zachodni”, nr 103 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1995-05-31, Artykuł prasowy pt. „Znowu do Bośni? Nagroda Pax Christi. Janina Ochojska wróciła z Rzymu”, zawierający informacje na temat odebrania przez Janinę Ochojską nagrody organizacji Pax Christi, jej spotkania z papieżem Janem Pawłem II oraz jej działalności humanitarnej, opublikow

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1995-05-29, Artykuł prasowy pt. „«Każdy może pomóc potrzebującym». Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej”, zawierający informacje o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowany w czasopiśmie „Kurier Szczeciński”, nr 103

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Rzeczpospolita”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Słowo”, nr 102 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl