English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1995-05-25, Informacja prasowa pt. „Katolicy Ochojskiej" o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody Pax Christi International Peace Award, opublikowana w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, nr 120 [nazwa red.]
Found : 1547
View:
1. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda dla Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Rzeczpospolita”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1995-05-31, Informacja prasowa pt. „Pax Christi Ochojskiej" o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Współczesna”, nr 104 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Pax Christi dla Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czaspoiśmie „Gazeta Krakowska”, nr 122 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Pax Christi dla Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Pomorska”, nr 122 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Lubuska”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Laur Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Dziennik Bałtycki”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Asyż. Prestiżowa nagroda dla Janiny Ochojskiej" o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Życie Warszawy”, nr 144 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Ochojska u papieża” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w dzienniku „Dziennik Zachodni”, nr 103 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda dla Ochojskiej" o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Dziennik Polski”, nr 121 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Papież przyjął Ochojską” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Pomorska”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Papież przyjął Janinę Ochojską” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Lubuska”, nr 124 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Za obronę praw człowieka” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Dziennik Bałtycki”, nr 124 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Słowo”, nr 102 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Głos Szczeciński”, nr 124 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl