English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, [1995], Treść wystąpienia Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej nagrody organizacji Pax Christi [nazwa red.]
Found : 2028
View:
1. 

brak autora, [1995], Treść wystąpienia Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej nagrody organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, [1995], Treść wystąpienia Janiny Ochojskiej z okazji przyznania jej nagrody organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, brak daty, Broszura pt. „Serviteurs de la Paix (II). Les lauréats du Prix de la Paix de Pax Christi”, poświęcona laureatom nagrody organizacji Pax Christi oraz zawierająca treść ich wystąpień [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1995-06-11, Artykuł prasowy pt. „Janina Ochojska”, zawierający sylwetkę Janiny Ochojskiej oraz informację o przyznaniu jej nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi International - Pax Christi International Peace Award, opublikowany w tygodniku „Wprost”, nr 24 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1995-05-31, Informacja prasowa pt. „Pax Christi Ochojskiej" o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Współczesna”, nr 104 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Rzeczpospolita”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Słowo”, nr 102 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Lubuska”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1995-05-29, Artykuł prasowy pt. „«Każdy może pomóc potrzebującym». Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej”, zawierający informacje o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowany w czasopiśmie „Kurier Szczeciński”, nr 103

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Głos Szczeciński”, nr 124 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1994, Broszura informacyjna pt. „Pax Christi. What it is. What it does”, poświęcona działalności organizacji Pax Christi [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Ochojska u papieża” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Ilustrowany Kurier Polski”, nr 104 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Papież przyjął Ochojską” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Pomorska”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Asyż. Prestiżowa nagroda dla Janiny Ochojskiej" o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w dzienniku „Życie Warszawy”, nr 144 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Ochojska u papieża” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, „Express Wieczorny”, nr 124 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl