English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2001-09-14, Informacja prasowa pt. „Nie tylko Akcja”, dotycząca odebrania przez Janinę Ochojską odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, opublikowana w czasopiśmie „Nowości”, nr 215 [nazwa red.]
Found : 895
View:
1. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 2003-01-14, Informacja prasowa dotycząca odebrania przez Janinę Ochojską Świadectwa Dobra z rąk młodzieży skupionej w Forum Dziecięcych Inicjatyw Pokojowych, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Krakowska”, nr 11 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Rogacki, Józef, 2001-04-04, Pismo do Janiny Ochojskiej, informujące o przyznaniu jej Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury oraz zawiadamiające o uroczystości wręczenia odznaki [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1993-12-06, Informacja prasowa pt. „J. Ochojska «Kobietą Europy»”, dotycząca przyznania Janinie Ochojskiej tytułu Kobiety Europy, opublikowana w czasopiśmie „Słowo”, nr 222 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1993-10-29 - 1993-11-01, Informacja prasowa dotycząca kandydatury Janiny Ochojskiej w ramach Konkursu na Nagrodę Kobiety Europy, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Współczesna”, nr 211 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1993-10-29, Informacja prasowa dotycząca kandydatury Janiny Ochojskiej w ramach Konkursu na Nagrodę Kobiety Europy, opublikowana w czasopiśmie „Cash”, nr 32 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/04 Kalendarze Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Ochojska nagrodzona” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Czas Krakowski”, nr 122 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Ochojska nagrodzona” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Współczesna”, nr 102 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „J. Ochojska odebrała nagrodę Pax Christi” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Głos Wielkopolski”, nr 123 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1995-05-29, Informacja prasowa pt. „Nagroda Pax Christi dla Janiny Ochojskiej” o odebraniu przez Janinę Ochojską w Asyżu nagrody katolickiej organizacji pokojowej Pax Christi, opublikowana w czasopiśmie „Słowo”, nr 102 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995-05-30, Informacja prasowa pt. „Papież przyjął Janinę Ochojską” o spotkaniu na prywatnej audiencji Janiny Ochojskiej – laureatki nagrody organizacji Pax Christi - z papieżem Janem Pawłem II, opublikowana w czasopiśmie „Gazeta Lubuska”, nr 124 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl