English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1996-11-27, Zaświadczenie dla Marii Gilewskiej, wydane przez Ministerstwo Zdrowia w Kazachstanie [nazwa red.]
Found : 1735
View:
1. 

brak autora, 1996-11-27, Zaświadczenie dla Zofii Grebieniuk, wydane przez Ministerstwo Zdrowia w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1996-12-13, Zaświadczenie dla Marii Terleckiej, wydane przez lekarza ze szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1996-11-05, Zaświadczenie dla Marii Lisowskiej, wydane przez lekarza ze szpitala z miasta Kokczetaw [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1996-11-04, Zaświadczenie dla Franca Bowsunowskiego, wydane przez lekarza komisji ze szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1996-11-04, Zaświadczenie dla Denisa Ławińskiego, wydane przez lekarza komisji ze szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1996-11-12, Zaświadczenie dla Józefa Brzózko, wydane przez lekarza komisji szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1996-11-12, Zaświadczenie dla Wiktora Kindzierskiego, wydane przez szpital w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1996-11-07, Zaświadczenie dla Feliksa Kondrackiego, wydane przez lekarza komisji ze szpitala w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1996-11-22, Zaświadczenie dla Niny Grzebień, wydane przez lekarza ze szpitala rejonowego w Krasnoarmiejsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1996-11-25, Zaświadczenie dla [Daszy Rastiszewy], wydane przez lekarza ze szpitala w Czkałowsku w Kazachstanie [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1996-10-04, Zaświadczenie dla Władileny Sidorowej, wydane przez lekarza ze szpitala z miasta Kokczetaw [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1996-11-12, Zaświadczenie dla N. Wichowskiej, wydane przez lekarza ze szpitala z miasta Kokczetaw [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1996-11-06, Zaświadczenie dla Iwana Miedljarskiego, wydane przez lekarza ze szpitala z miasta Kokczetaw [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1996-11-11, Zaświadczenie dla D. Zwolskiej, wydane przez lekarza ze szpitala z miasta Kokczetaw [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1996-12-17, Zaświadczenie dla Bronisławy Kurjaty, wydane przez lekarza ze szpitala rejonowego z obwodu Kokczetawskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl