English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1996-12-[19], Lista pasażerów przylatujących z Kazachstanu do Polski w dniu 19 grudnia 1996 r. [nazwa red.]
Found : 1399
View:
1. 

brak autora, 1996-12-[17], Lista pasażerów wylatujących z Polski do Kazachstanu w dniu 17 grudnia 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1997-12-19, Lista 14 pasażerów przylatujących samolotem rządowym z Kazachstanu do Polski w dniu 19 grudnia 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Tyszkiewicz, W., 1996-12, Spis osób z obwodu Kokczetawskiego wyjeżdżających do Polski w dniach 20 XII 1996- 2 I 1997. Lista sporządzona przez Przedstawiciela polskiego Stowarzyszenia „Polonia Północna” W. Tyszkiewicza [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Tyszkiewicz, W., 1996-12, Spis osób z obwodu Kokczetawskiego wyjeżdżających do Polski w dniach 20 XII 1996 - 2 I 1997. Lista sporządzona przez Przedstawiciela polskiego Stowarzyszenia „Polonia Pólnocna” W. Tyszkiewicza [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1996, Lista gospodarzy i gości biorących udział w II Pielgrzymce Polaków z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1996, Lista uczestników II Pielgrzymki do Polski [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kasonicz, Antonina, 1996-12, Lista osób narodowości polskiej z rejonu Czkałowskiego wyjeżdżających na pielgrzymkę do Polski. Lista sporządzona przez Przewodniczącą polskiego kulturalno-oświatowego Stowarzyszenia „Polonia Północna” Antoninę Kasonicz [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1997-12-[18], Lista 14 pasażerów wylatujących samolotem rządowym z Polski do Kazachstanu w dniu 18 grudnia 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, [1998-01-02], Lista pasażerów powracających samolotem rządowym do Karagandy w Kazachstanie w dniu 2 stycznia 1998 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1996-12-12, Lista obecności osób chcących gościć pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1997-12-13, Lista obecności na zebraniu w dniu 13 grudnia 1997 r. wraz z wykazem spraw do poruszenia na zebraniu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kasonicz, Antonina, 1996-11, Lista emerytów z obwodu Akmolińskiego wyjeżdżających do Polski w grudniu 1996 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kasonicz, Antonina, 1996-[11], List Przewodniczącej Związku Polaków w Kazachstanie do Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Aleksandry Rezunow, z informacją o spisach pielgrzymów z Kazachstanu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kasonicz, Antonina, 1996-11-05, Lista uczestników wycieczki do Polski z miasta i obwodu Ałmaty, nadesłana przez Związek Polaków w Kazachstanie i Stowarzyszenie Polaków „Więź” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kasonicz, Antonina, 1997-11-27, Pismo Prezesa Związku Polaków w Kazachstanie do Polskiej Akcji Humanitarnej, dotyczące Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu w 1997 r. [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl