English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 2004-01-06, Notatka z narady kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami organizacji pozarządowych niosącymi pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Iranie [nazwa red.]
Found : 487
View:
1. 

PAH/15 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w irańskim mieście Bam

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

PAH/18 Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Yogyakarcie w Indonezji

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Grosset, Ryszard, 2004-01-15, Pismo Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadiera Ryszarda Grosseta do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, informujące o spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych z kierownictwem Państwowej Straży Poża

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Grosset, Ryszard, 2004-01-14, Pismo Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadiera Ryszarda Grosseta, z prośbą o przekazanie koców ratunkowych dla Państwowej Straży Pożarnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Przedlacki, Michał, 2006-05-28, Pismo Koordynatora Pomocy Doraźnej Fundacji Polska Akcja Humanitarna Michała Przedlackiego do Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryd. Leszka Suskiego, dotyczące udziału Polskiej Akcji Humanitarnej w pomocy rzeczowej dla ofiar trzęsienia ziemi

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Suski, Leszek, 2006-05-28, Pismo Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszka Suskiego do wiadomości: Caritas Polska, Caritas Wojska Polskiego, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, z prośbą o możliwość udzielenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Grosset, Ryszard, 2004-01-07, Pismo Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadiera Ryszarda Grosseta do Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej, z prośbą o przekazanie termicznych kocy ratunkowych dla Państwowej Straży Pożarnej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Mrozowski, Jacek, 2006-05-30, Pismo Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka Mrozowskiego do wiadomości: Caritas Polska, Caritas Wojska Polskiego, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Polski

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Gruca, Grzegorz, 2006-05-30, Pismo Członka Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Grzegorza Grucy do Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, z informacją o uczestnictwie Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochoj

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ochojska, Janina, 2003-10-30, Pismo Prezesa Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna Janiny Ochojskiej do Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Nadbrygadiera Ryszarda Grosseta, wyrażające zgodę na przystąpienie Polskiej Misji Medycznej do „Porozumienia w sprawie koordynacji akcji

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/14 Wyjazd rekonesansowy do Iranu w dniach 1-7 listopada 2001 roku

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, brak daty, Projekt bazy danych o siłach i środkach znajdujących się w dyspozycji pozarządowych organizacji humanitarnych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

PAH/16 Pomoc dla mieszkańców Republiki Kamerunu

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

PAH/17 Pomoc dla ofiar wojny w Libanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/13 PAH. Wyjazd wolontariuszy do Kosowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl