English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1994-05-16, Artykuł prasowy pt. „Medal św. Jerzego: dla Ochojskiej i Kuronia”, zawierający informacje o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Tygodnika Powszechnego” - Medalu św. Jerzego, opublikowany w dzienniku „Rzeczpospolita”, nr 112 [nazwa red.]
Found : 1465
View:
1. 

Nowak, Aleksandra, 1994-05-16, Artykuł prasowy pt. „«Żeby każdy dał troszkę». Medal Świętego Jerzego dla J. Ochojskiej i J. Kuronia”, zawierający informacje o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Tygodnika Powszechnego” - Medalu św. Jerzego, opublikowany w dzienniku „Dziennik Polski”, nr 111 [nazw

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Janowska, Katarzyna, 1994-05-16, Artykuł prasowy pt. „Walczą ze smokiem każdego dnia. Medale św. Jerzego dla Janiny Ochojskiej i Jacka Kuronia”, zawierający informacje o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Tygodnika Powszechnego” - Medalu św. Jerzego, opublikowany w czasopiśmie „Gazeta Krakowska”

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Duś, Wojciech, Stawiarski, Andrzej, 1994-05-16, Artykuł prasowy pt. „Pogromcy smoków. Medal św. Jerzego”, zawierający informacje o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Tygodnika Powszechnego” - Medalu św. Jerzego, opublikowany w dzienniku „Gazeta Wyborcza. Gazeta w Krakowie”, nr 112 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Stawiarski, Andrzej, 1994-05-16, Artykuł prasowy pt. „Oni walczą ze smokiem. Ochojska i Kuroń otrzymali medale św. Jerzego”, zawierający informację o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Tygodnika Powszechnego” - Medalu św. Jerzego, opublikowany w dzienniku „Gazeta Wyborcza” [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1994-05-16, Artykuł prasowy pt. „Pogromcy smoków. «Tygodnik Powszechny» przyznał Medale św. Jerzego”, zawierający informacje o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Tygodnika Powszechnego” - Medalu św. Jerzego, opublikowany w czasopiśmie „Czas Krakowski”, nr 112 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1995-04-16, Artykuł prasowy pt. „Medal Świętego Jerzego ‘95”, zawierający informację o przyznaniu Janinie Ochojskiej w 1994 r. nagrody „Tygodnika Powszechnego” – Medalu Świętego Jerzego, opublikowany w tygodniku „Tygodnik Powszechny”, nr 16 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1994-05-22, Artykuł prasowy pt. „Wygrać ze smokiem”, zawierający informację o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Tygodnika Powszechnego” - Medalu św. Jerzego oraz wypowiedź Janiny Ochojskiej z okazji przyjęcia wyróżnienia, opublikowany w tygodniku „Tygodnik Powszechny”, nr 21 (2341)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1994-05-22, Informacja prasowa pt. „Św. Jerzy dla Ochojskiej i Kuronia" o przyznaniu Janinie Ochojskiej nagrody „Tygodnika Powszechnego” - Medalu św. Jerzego, opublikowana w tygodniku „Przekrój”, nr 22 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

PAH/01 Materiały dotyczące Janiny Ochojskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

PAH/36 Publikacje książkowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

PAH/37 Darowizny na rzecz Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

PAH/07 Działalność Biura Regionalnego w Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1995-03-22, Artykuł prasowy pt. „«Złoty Wawrzyn» dla J. Ochojskiej”, zawierający informację o przyznaniu Janinie Ochojskiej wyróżnienia magazynu „Twój Styl” – nagrody Złotego Wawrzynu oraz tytułu Kobiety Roku 1994, opublikowany w dzienniku „Głos Wielkopolski”, nr 69 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Artykuł prasowy pt. „Wawrzyn dla Ochojskiej”, zawierający informację o przyznaniu Janinie Ochojskiej wyróżnienia magazynu „Twój Styl” – nagrody Złotego Wawrzynu oraz tytułu Kobiety Roku 1994, opublikowany w dzienniku „Super Express”, nr 69 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1995-03-22, Artykuł prasowy pt. „Złoty Wawrzyn dla Janki Ochojskiej”, zawierający informację o przyznaniu Janinie Ochojskiej wyróżnienia magazynu „Twój Styl” – nagrody Złotego Wawrzynu oraz tytułu Kobiety Roku 1994, opublikowany w dzienniku „Życie Warszawy”, nr 80 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl