English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1945-10-23, Zaświadczenie o wypełnieniu przez Jana Baranieckiego wniosku o opuszczenie ZSRR
Found : 730
View:
1. 

1945-10-23, Zaświadczenie o wypełnieniu przez Marię Baraniceką wniosku o opuszczenie ZSRR

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1946-03, Zaświadczenie dotyczące repatriacji Jana i Marii Baranieckich

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1946, Zaświadczenie dotyczące repatriacji Jana i Marii Baranieckich

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Dokument dotyczący repatriacji Jana i Marii Baranieckich

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AO V/1298 Bez Dekretu

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

[1941]-08-29, Zaświadczenie wydane przez NKWD

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1956-03-18, Zaświadczenie [dla Karola Sobieszka o zamieszkaniu na terytorium ZSRR – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1944-08-09, Zaświadczenie [wydane przez Czerwonoarmijski Rejonowy Wojenny Komisariat dla Bolesława Stachonia o wpisaniu go na listę żołnierzy powołanych do służby wojskowej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pokwitowania wysłanych telegramów na terenie ZSRR

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.01 Materiał dotyczący organizacji „Krzyż i Miecz”

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl