English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1953-06-17, Bilet lotniczy Warszawa-Moskwa należący do Jana Sobieszka [nazwa red.]
Found : 500
View:
1. 

brak autora, 1953-06-19, Bilet lotniczy Moskwa-Irkuck należący do Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1952, Książka "Siedaja Dziewuszka" autorstwa Che Czin-Czżi, przekład z chińskiego na rosyjski, z dedykacją dla Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1944-08-07, Książeczka zaopatrzenia Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1939-01-09, Świadectwo urodzenia Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1956-03-18, Zaświadczenie [dla Karola Sobieszka o zamieszkaniu na terytorium ZSRR – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1946-01-06, Świadectwo ślubu małżeńskiego [Jana Sobieszka i Tamary Zawadzkiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Sobieszek, Jan, 1952, Prośba Jana Sobieszka do MSZ w Moskwie o zezwolenie na przyjazd do ZSRR [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1953-10-06, List zawierający wyrazy wdzięczności dla Jana Sobieszka oraz potwierdzający nadanie medalu "Za sprzeciw amerykańskiej agresji i okazanie pomocy narodowi koreańskiemu" [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1951-12-12, Karta meldunkowa [Jana Sobieszka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1988-04-15, Dekret [Biskupiego Sądu Duchownego orzekający stan wolny Jana Sobieszka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1963-06-19, Odpis skrócony aktu małżeństwa Jana Sobieszka i Tamary Zawadzkiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1955-05-24, Zaświadczenie komisji lekarskiej o przyznaniu Karolowi Sobieszkowi grupy inwalidzkiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1955-01-01, Widokówka z życzeniami [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1965-12-13, Świadectwo dojrzałości Jana Sobieszka wydane przez Ludowy Komisariat Oświaty w Kirgiskiej SRR - uwierzytelnione tłumaczenie z języka rosyjskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl