English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1951-12-12, Karta meldunkowa [Jana Sobieszka – red.]
Found : 548
View:
1. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1946-01-06, Świadectwo ślubu małżeńskiego [Jana Sobieszka i Tamary Zawadzkiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1988-04-15, Dekret [Biskupiego Sądu Duchownego orzekający stan wolny Jana Sobieszka – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1953-06-19, Bilet lotniczy Moskwa-Irkuck należący do Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1953-06-17, Bilet lotniczy Warszawa-Moskwa należący do Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1944-08-07, Książeczka zaopatrzenia Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1939-01-09, Świadectwo urodzenia Jana Sobieszka [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

brak autora, 1956-03-18, Zaświadczenie [dla Karola Sobieszka o zamieszkaniu na terytorium ZSRR – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

brak autora, 1963-06-19, Odpis skrócony aktu małżeństwa Jana Sobieszka i Tamary Zawadzkiej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

brak autora, 1963-10-03, Dyplom potwierdzający odznaczenie Jana Sobieszka Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

brak autora, 1965-12-13, Świadectwo dojrzałości Jana Sobieszka wydane przez Ludowy Komisariat Oświaty w Kirgiskiej SRR - uwierzytelnione tłumaczenie z języka rosyjskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1960-01-20, Zeznanie świadka [Józefa Dryndy potwierdzające pracę Jana Sobieszka w latach 1942-43 i przynależność do 762. Wojenno-Stroitielnego Batalionu w mieście Frunze – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

brak autora, 1959-02-18, Zeznanie świadka [Mikołaja [Klecora] potwierdzające pracę Jana Sobieszka w latach 1942-43 i przynależność do 762. Wojenno-Stroitielnego Batalionu w mieście Frunze – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

brak autora, 1958-12-05, Rozkaz Dowódcy Jednostki Wojskowej nr 9 o włączeniu ppłk Jana Sobieszka do korpusu osobowego oficerów wojsk inżynieryjnych grupy dowódczo-sztabowej [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1958-01-29, Odpis zaświadczenia o pracy Jana Sobieszka przy rozminowaniu terenów PRL w latach 1945-47 [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl