English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
brak autora, 1943-07-02, Karta ubezpieczeniowa rencisty wydana przez ZUS w Krakowie dla Heleny Chobot [nazwa red.]
Found : 382
View:
1. 

brak autora, 1942-03-14, Kennkarta [Heleny Chobot wydana przez Starostę Miasta Krakowa – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

brak autora, 1916, Paszport Heleny Chobot wydany przez Starostwo Powiatowe w Drohobyczu [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

brak autora, 1921-10-25, Legitymacja osobista [Heleny Chobot wydana przez Urząd Gminy Tustanowice – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

brak autora, 1939-07-08, Dowód osobisty [Heleny Chobot wydany przez Zarząd Miejski w Borysławiu – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, 1942-05-19, Karta rejestracyjna [roweru wydana przez Zarząd Miejski w Radomiu dla Witolda Lis-Olszewskiego – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AO V/1298 Bez Dekretu

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Szyszkorz, Zofia, 1943-12-27, List do Heleny Chobot dotyczący spraw bieżących [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.24 Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.01 Materiał dotyczący organizacji „Krzyż i Miecz”

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

AW V/06.13 Kartoteka – lokale (prasa, drukarnie Związku Syndykalistów Polskich)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

AW V/06.14 Kartoteka – czasopisma i periodyki Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl