English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1945-06-07, Pokwitowanie przelewu na 200 rubli dla Haliny Herman
Found : 1260
View:
1. 

1941-10-04, Pokwitowanie przelewu na 45 rubli od Haliny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1940-04-13, Pokwitowanie przejęcia mienia Haliny Herman na rzecz NKWD

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

1941-08-28, Zezwolenie dla Janiny Herman na swobodne poruszanie się na terytorium ZSSR

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Życiorys Haliny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

1944-10-14, Kartka pocztowa z Teheranu do Haliny Herman wysłana razem z paczką żywnościową

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Herman, Halina, List Haliny Herman do Maszy

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Herman, Halina, List do Haliny Herman od Haliny

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Herman, Halina, Kartka pocztowa od Haliny Herman do Janiny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Herman, Halina, Kartka pocztowa od Haliny Herman do Janiny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Herman, Halina, List Haliny Herman do teściowej Janiny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Herman, Halina, List Haliny Herman do teściowej Janiny Herman

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Pokwitowania wysłanych telegramów na terenie ZSRR

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl