English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1939, Fotografia z dedykacją "Na pamiątkę Jasi - Irka Firm[...]" przedstawiająca dwie uczennice na tle sali gimnastycznej
Found : 377
View:
1. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Kolekcja autorska Heorhi Lichatorovicz

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Bielecki, Czesław, 1946-09-03, List Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Opis studiów na Politechnice. Wspomnienia z czasów wojny

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Przemycka-Durlik, Janina, 1991-02-19, List Janiny Przemyckiej-Durlik do Zofii Prugar. Wspomnienia z ostatnich lat przedwojennych. Działalność w harcerstwie. Opis życia w Lidzie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Bielecki, Czesław, 1946-10-05, List Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Wspomnienia z czasów wojny. Informacje o wspólnych znajomych przebywających za granicą

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kolekcja autorska Uładzimira Karmiłkina

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

AO V/2000 Kontakt

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

AO V/0884 Sprzeciw

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AO V/0978 PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Bielecki, Czesław, 1949-12-19, List Czesława Bieleckiego do Tadeusza Myślika. Podziękowanie za życzenia. Informacja o uzyskanym dyplomie inżyniera

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Przemycka-Durlik, Janina, 1991-01-25, List Janiny Przemyckiej-Durlik do Zofii Prugar. Wspomnienia z różnych okresów życia. Opis przesłanych zdjęć

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Przemycka-Durlik, Janina, 1990-06-18, List Janiny Przemyckiej-Durlik do Zofii Prugar. Opis przeżyć powojennych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

PAH/27 Program Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Globalna”

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl