English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Stojanowska, Janina, 1944-12-29, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych
Found : 235
View:
1. 

Stojanowska, Janina, 1944-12-28, Karta pocztowa od Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych, kwestie kontaktu korespondencyjnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Stojanowska, Janina, 1945-01-06, Karta pocztowa od Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o przyjaciołach i znajomych, refleksje nt. sytuacji Władysławy Szmidt

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Stojanowska, Janina, 1944-12-29, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Refleksje nt. szans uwolnienia Władysławy Szmidt z obozu

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Stojanowska, Janina, 1944-12-29, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Refleksje nt. rozłąki i codziennych zajęć

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Stojanowska, Janina, 1944-12-18, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Stojanowska, Janina, 1944-11-29, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Stojanowska, Janina, 1944-11-28, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Stojanowska, Janina, 1945-01-13, Karta pocztowa od Stojanowskiej do Karola Szmidta. Refleksje nt. sytuacji przyjaciół, kwestie kontaktu korespondencyjnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Stojanowska, Janina, 1944-12-14, Karta pocztowa od Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych, życzenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Stojanowska, Janina, 1944-11-28, Karta pocztowa od Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych, kwestie wysyłki paczek i kontaktu korespondencyjnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Stojanowska, Janina, 1944-11-08, Karta pocztowa od Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Stojanowska, Janina, 1945-01-03, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o miejscu pobytu Władysławy Szmidt, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Stojanowska, Janina, 1945-01-12, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Refleksje nt. możliwości opuszczenia przez Władysławę Szmidt obozu, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Stojanowska, Janina, 1945-01-08, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Refleksje nt. możliwości opuszczenia przez Władysławę Szmidt obozu, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-03, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl