English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Klasowa, Aneila, 1945-01-03, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych, kwestie wysyłki paczek
Found : 189
View:
1. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-07, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości o sytuacji przyjaciół i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-05, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości o sytuacji przyjaciół i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-05, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości o sytuacji przyjaciół i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-08, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Klasowa, Aneila, 1944-12-12, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-07, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości nt. sytuacji w Grodzisku Mazowieckim, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-10, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Refleksje nt. możliwości opuszczenia przez Władysławę Szmidt obozu, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-03, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości o sytuacji przyjaciół i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Klasowa, Aneila, 1944-12-26, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych, kwestie kontaktu korespondencyjnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Klasowa, Aneila, 1944-12-08, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Stojanowska, Janina, 1945-01-03, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o miejscu pobytu Władysławy Szmidt, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Stojanowska, Janina, 1944-12-28, Karta pocztowa od Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych, kwestie kontaktu korespondencyjnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Heinzelman, Maria, 1945-01-04, Karta pocztowa od Marii Heinzelman do Karola Szmidta. Refleksje nt. sytuacji Władysławy Szmidt, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szmidt, Władysława, 1945-03-30, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Kwestie wysyłki paczek, refleksje nt. przyszłości, wiadomości o znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Stojanowska, Janina, 1944-12-18, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl