English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Gielicki, Edward, 1944-12-28, 2. Karta pocztowa od Edwarda Gielickiego do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych, kwestie zdrowotne
Found : 190
View:
1. 

Gielicki, Edward, 1944-12-09, Karta pocztowa od Edwarda Gielickiego do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Gielicki, Edward, 1945-01-16, Karta pocztowa od Edwarda Gielickiego do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji przyjaciół, refleksje nt. przyszłości

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Gielicki, Edward, 1945-02-16, Karta pocztowa od Edwarda Gielickiego do Karola Szmidta. Refleksje nt. obecnego położenia, sprawy zdrowotne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Gielicki, Edward, 1945-04-05, Karta pocztowa od Edwarda Gielickiego do Władysławy Szmidt. Podziękowania za list, refleksje nt. obecnej sytuacji i przyszłości, charakterystyka warunków życia

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Stojanowska, Janina, 1944-12-28, Karta pocztowa od Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych, kwestie kontaktu korespondencyjnego

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-03, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

AW V/06.16 Korespondencja dotycząca pionu wydawniczego Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

AW V/06.28 Materiały dotyczące rodziny Pietrzaków: listy Marii Borek, wycinki prasowe

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Stojanowska, Janina, 1944-12-29, Karta pocztowa od Janiny Stojanowskiej do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Celiński, Zbigniew, 1944-12-12, Karta pocztowa od Zbigniewa Celińskiego do Karola Szmidta. Wiadomości i refleksje nt. sytuacji rodziny i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szmidt, Władysława, 1945-03-30, Karta pocztowa od Władysławy Szmidt do Karola Szmidta. Kwestie wysyłki paczek, refleksje nt. przyszłości, wiadomości o znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Klasowa, Aneila, 1945-01-07, Karta pocztowa od Anieli Klasowej do Karola Szmidta. Wiadomości o sytuacji przyjaciół i znajomych, kwestie wysyłki paczek

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl