English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
1944-10-04, Zaświadczenie lekarskie
Found : 1376
View:
1. 

1939-11-21, Zaświadczenie o zatrudnieniu w Fabryce Karabinów Państwowych Wytwórni Uzbrojenia

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

1944-12-19, Karta pocztowa komendanta obozu koncentracyjnego Ravensbrück dot. możliwości kontaktu z Władysławą Szmidt

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

1944-12-18, Karta pocztowa z Rady Głównej Opiekuńczej do Karola Szmidta dot. miejsca pobytu Władysławy Szmidt

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.03 Dokumenty programowe Związku Syndykalistów Polskich (skrócone informacje o ZSP)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.04 Fotokopie pisma „Czyn” z 1943 r. (strony tytułowe)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.10 Fotografie członków Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Bony premiowe Prämienschein z obozu koncentracyjnego Ravensbrück

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dokumenty dotyczące pracy zawodowej z lat 1911-1946

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Wójcik, Janina, 1944012-17, Karta pocztowa od Janiny Wójcik do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych, refleksje nt. sytuacji w obozie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Wójcik, Janina, 1944-11-11, Karta pocztowa od Janiny Wójcik do Karola Szmidta. Wiadomości o rodzinie i znajomych

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

1943-02-18, Zaświadczenie o zamieszkaniu Janiny Trofimuk w Brześciu Litewskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

brak autora, 1940-05-28, Zaświadczenie [wydane przez Szefa Dystryktu Radomskiego dla Henryki Lis-Olszewskiej – red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Szmidt, Karol, 1945-04-16, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka warunków pogodowych i higienicznych; refleksje nt. dalszego losu i możliwości bezpośredniego kontaktu z żoną

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Szmidt, Karol, 1945-04-14, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Warunki żywieniowe; refleksje nt. możliwości korespondencji z żoną

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Szmidt, Karol, 1945-04-14, Karta pocztowa od Karola Szmidta do Władysławy Szmidt. Charakterystyka warunków pogodowych, sanitarno-higienicznych i nowej pracy

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl