English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Kołakowski, Szymon, 1930-08-14, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny zawierający opis zdarzeń z podróży oraz zawiera artykuł - pastisz na temat Zjazdu Legionowego w Radomiu z VIII 1930
Found : 367
View:
1. 

AW V/06.19 Listy Ryszarda Kamińskiego do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

AW V/06.17 Korespondencja prowadzona pomiędzy Marianem Kotowskim i Henrykiem Kozłowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

AW V/06.20 Listy Michała Musielaka do Mariana Kotowskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

AW V/06.07 Korespondencja związana ze sprawami byłych żołnierzy Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz sprawami kombatanckimi

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

AW V/06.06 Relacje i notatki dotyczące działalności Oddziałów Szturmowych „Zew” Związku Syndykalistów Polskich oraz akcji bojowych ZSP

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

AW V/06.34 Korespondencja dotycząca uwag do pracy magisterskiej Mieczysława Deca oraz publikacji Stefana Śmigielskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kołakowski, Szymon, 1929-05-07, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny zawierajacy plany sprowadzenia rodziny do Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kołakowski, Szymon, 1928-11-18, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny zawierajacy plany sprowadzenia rodziny do Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kołakowski, Szymon, 1932-07-22, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny zawierający opis spędzania czasu na urlopie, wraz z dopiskiem córki Hanny

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Kołakowski, Szymon, 1928-05-13, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny pisany w drodze na inspekcję województwa stanisławowskiego, zawierający opis mijanych miejscowości

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Kołakowski, Szymon, 1928-08-02, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny dotyczący wspólnego urlopu

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Kołakowski, Szymon, 1928-02-04, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny dotyczący posiedzenia zarządu

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Kołakowski, Szymon, 1928-01-11, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Kołakowski, Szymon, 1925-07-25, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny dotyczący pobytu w Szpitalu Ujazdowskim

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Kołakowski, Szymon, 1927-11-29, List Szymona Kołakowskiego do żony Antoniny dotyczący podjęcia pracy urzędniczej w Urzędzie Wojewódzkim w Nowogródku, opisu podróży i wynajętego mieszkania

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl