English   polski  

Metadata languages

CATL

MAB

Similar to edition
Ebers, Maria, brak daty, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych: wyjazdu do rodziny [nazwa red.]
Found : 526
View:
1. 

Ebers, Maria, 1895-05-08, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych: opieki nad dzieckiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Ebers, Maria, 1895-03-02, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych: opieki nad dzieckiem [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ebers, Maria, 1895-03-02, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ebers, Henryk, 1904-12-16, List do Tadeusza Gluzińskiego dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

brak autora, [1898]-09-21, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

brak autora, 1895-08-26, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

brak autora, 1887-07-17, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Babiński, W[...], 1899-02-10, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych oraz życia towarzyskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zabokrzycki, Aleksander, 1890-04-10, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zawiejski, Leon Mieczysław, 1887-03-25, List do Henryka Ebersa dotyczący spraw codziennych i życia towarzyskiego [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Ebers, Henryk, brak daty, List ojca do córek Hanny i Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ebers, Hanna, brak daty, Rysunki dziecięce córek Marii i Henryka Ebersów [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Ebers, Adam, [1895], List do Henryka Ebersa i Kazimierza Ebersa [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ebers, Henryk, brak daty, List zawierający zachętę do przyjazdu do Krynicy [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

brak autora, 1924-04-01, Kartka pocztowa z podróży do Marii Ebers [nazwa red.]

Find similar objects  |  Add to bibliography

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl