English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/462.01 Korespondencja

Publication structure:
 • AW III/462.01 Korespondencja
  • brak autora, 1945-07-05, List od [ojca] do Maryli Budkiewicz i jej matki - wiadomosć o otrzymanych listach, życzenia imieninowe dla córki, prośba o więcej listów [nazwa red.]
  • brak autora, 1948-01-24, Kartka pocztowa do Maryli Budkiewicz - podziękowania za życzenia imieninowe, informacja o wyjeździe z Wilna i o braku kontaktu z dziewczynkami [nazwa red.]
  • brak autora, 1948-04-17, Kartka pocztowa Ireny do Maryli Budkiewicz - podziekowanie za list, o stanie zdrowia rodziny, samopoczuciu, o naprawie skrzypie [nazwa red.]
  • [Mosirowna, Anna], 1948-04-21, Kartka pocztowa do Maryli Budkiewicz - życzenia świąteczne, nadzieja na spotkanie [nazwa red.]
  • brak autora, 1948-08-10, Kartka pocztowa do Maryli Budkiewicz - o otrzymanym liście, zapytanie o zdrowie rodziny, poczucie samotności bez nich [nazwa red.]
  • Branicka, Weronika, 1948-09-01, List do Maryli Budkiewicz - wiadomości o znajomych, żal za dawnymi latami [nazwa red.]
  • Jankowska, Marysia, 1948-09-20, List do Maryli Budkiewicz - prośba o listy, opis sytuacji w rodzinie i wiadomości o znajomych [nazwa red.]
  • brak autora, 1948-11-15, List od siostry do Maryli Budkiewicz - podziękowanie za życzenia, opis uczuć [nazwa red.]
  • Irena, 1948-12-23, List do Maryli Budkiewicz - o poczcie, o przeżyciach, zapytanie o zdrowie [nazwa red.]
  • Wiśka, 1948-12-31, Kartka pocztowa do Maryli Budkiewicz - o otrzymanych listach i fotografii, życzenia świateczne [nazwa red.]
  • brak autora, [1949]-01-06, List do Maryli Budkiewicz - radość z otrzymanych listów [nazwa red.]
  • Kizi [...] i Jankowska, Marysia, 1949-01-28, List do Maryli Budkiewicz - wspomnienia wspólnie przeżytych chwil, opis pogody, opis sytuacji, o wysłanych listach [nazwa red.]
  • Branicka, Weronika, 1949-03-28, List do Maryli Budkiewicz - informacje o spotkaniach z koleżankami, prośba o listy [nazwa red.]
  • Kazia, 1949-04-18, Karta pocztowa Kazi do Maryli Budkiewicz - podziękowanie za życzenia imieninowe i listy, teksty religijne [nazwa red.]
  • Branicka, Weronika, 1949-08-06, List do Maryli Budkiewicz - opis życia na wsi, informacja o kursie szycia, o codziennych czynnościach, odwiedzinny w Kalwarii [nazwa red.]
  • Kizia, [1949-10-31], List do Maryli Budkiewicz - zrozumienie dla sytuacji MAryli, opis Wilna [nazwa red.]
  • [Jankowska], Marysia, 1950-07-23, List do Maryli Budkiewicz - opis 10-lecia wysobodzenia Litwy przez władze sowieckie, opis Wilna, życzenia imieninowe, informacje co słychać u znajomych [nazwa red.]
  • Strukowska, Jadwiga, 1953-02-08, List do Maryli Budkiewicz - zapytania o Marylę, nadzieja na spotkanie, informacje o swoim bracie, opis gsopodarki [nazwa red.]
  • brak autora, 1953-06-28, List do Marysi Budkiewicz - prośba o fotografię, prośba o opis życia i stron, smutek z powodu niewoli [nazwa red.]
  • brak autora, 1953-07-16, Koperta zaadresowana na Marysię Budkiewicz [nazwa red.]
  • Strukowska, Jadwiga, 1953-08-03, List do Maryli Budkiewicz - radość z otrzymanych listwów, o planach na najbliższy czas, zapytanie o znajomych, informacje o sytuacji w jakich żyje sie [nazwa red.]
  • Irena, 1953-10-08, List do Maryli Budkiewicz - współczucie, opis stanu zdrowia i życia, trudna sytuacja finansowa [nazwa red.]
  • Strukowska, 1953-11-03, List - nadzieja na spotkanie, opis samopoczucia [nazwa red.]
  • Strukowska, Jadwiga, 1953-11-03, List do Maryli Budkiewicz - podziękowanie za pamięć, opis czekania, informacje o znajomych i rodzinie, sytuacja materialna [nazwa red.]
  • brak autora, 1954-01-10, List do Marysi Budkiewicz - smutek, podziękowanie za życzenia, możliwe wcześniejsze wyjście na wolnosć, podziękowanie za pogrzeb ojca,
  • Irena, 1954-04-04, List do Maryli Budkiewicz - życzenia świąteczne, informacje o wspólnej znajomej, informacje o uczęszczaniu do wieczorowej szkoły [nazwa red.]
  • Czesława, 1954-07-10, List do Maryli Budkiewicz - radość z otrzymanych wiadomości, opis sytuacji w jakiej żyją, jak toczy sie życie [nazwa red.]
  • [K.], Marysia, 1954-07-22, List do Maryli Budkiewicz - życzenia imieninowe [nazwa red.]
  • [K.], Marysia, 1954-08-18, List do Maryli Budkiewicz [nazwa red.]
  • Kizia i Marysia, 1954-11-19, List do Maryli Budkiewicz - życzenia swiąteczne, o sytuacji codziennej [nazwa red.]
  • Ludka, 1954-12-19, List do Maryli Budkiewicz - o dawnych latach, życzenia świąteczne [nazwa red.]
  • brak autora, 1954-02-21, List do Marysi Budkiewicz - podziękowanie za zorganizowanie pogrzebu ojca, informacja o wyjeździe w inne miejsce w celu zarobkowym, radosć z polskich listów [nazwa red.]
  • Ludka, 1955-01-30, List do Maryli Budkiewicz - podziękowanie za list, o stanie zdrowia rodziny, o pracy zawodowej, prośba o listy [nazwa red.]
  • Ludka, 1955-03-22, List do Maryli Budkiewicz - opis nieufności ludzi do siebie, informacje o koleżankach [nazwa red.]
  • Nina, 1955-06-20, List do Maryli Budkiewicz - ciężkie położenie, zła sytuacja psychiczna [nazwa red.]
  • o. Kamil, 1955-09-29, List do Marysi Budkiewicz - prośba o szczere listy, seria zapytań [nazwa red.]
  • o. Kamil, 1955-12-09, List do Marysi Budkiewicz - życzenia świąteczne, szukanie ufności w Bogu [nazwa red.]
  • Ludka i Miśka, 1955-12-13, Listi do Maryli Budkiewicz - życzenia świąteczne, nadzieja na spotkanie, przeprosiny za brak odpowiedzi na listy [nazwa red.]
  • Weronika, 1955-12-19, List do Maryli Budkiewicz - wyrzuty z braku wiadomości o Maryli, informacja o spotkaniu z ciotką Maryli [nazwa red.]
  • brak autora, 1955-12-19, List do Maryli Budkiewicz - życzenia świateczne, opis naborzeństw, informacje o znajomych [nazwa red.]
  • brak autora, 1955-12-21, Koperta zaadresowana do Marysi Budkiewicz [nazwa red.]
  • Ludka, 1956-02-05, List do Maryli Budkiewicz - opis pogody, informacje o możliwości wyjazdu z Syberii [nazwa red.]
  • o. Kamila, 1956-03-05, List do Maryli Budkiewicz - słowa otuchy religijne [nazwa red.]
  • Kazia, 1956-03-14, List do Maryli Budkiewicz - wędrówki po zimnym kraju, wiara w Boga, życie w obozie, informacje o rodzinie i znajomych [nazwa red.]
  • brak autora, 1956-03-27, List do Maryli Budkiewicz - życzenia świateczne, sytuacja życiowa [nazwa red.]
  • [M.], Marysia, 1956-04-25, List do Maryli Budkiewicz - pocieszenie religijne, opis uroczystości religijnych [nazwa red.]
  • Branicka, Weronika, 1956-06-20, List do Maryli Budkiewicz - informacje o rodzinie, brak informacji o koleżankach [nazwa red.]
  • brak autora, 1956-07-22, List do Maryli Budkiewicz - życzenia w formie wiersza, informacje o zdjęciach i informacje o nabożeństwie [nazwa red.]
  • Ludka, 1956-08-20, List do Maryli Budkiewicz - porośba o nie tracenie nadzieji, informacja o powrocie koleżanek i ich samopoczuciu [nazwa red.]
  • Kazia, [1956], List do Maryli Budkiewicz - wyczekiwanie na komisje z Moskwy, która ma rozpatrywać przypadki osób z obozu, teksty religijne [nazwa red.]
  • Kazia, 1957-01-08, List do Maryli Budkiewicz - informacja o powrocie do rodzinnego miasta, o sytuacji znajomych, dzielenie radości z powrotu do domu [nazwa red.]
  • brak autora, 1950-08-21, List do Maryli Budkiewicz - życzenia imieninowe, relacja ze święta w Wilnie 10-lecia wyzwolenia [nazwa red.]
  • brak autora, List do Maryli Budkiewicz [nazwa red.]
  • brak autora, List do Maryli Budkiewicz - infromacje o dziecku, podziękowanie za opiekę nad ojcem, informacje o materiałach i jego cenach [nazwa red.]
  • o. Kamil, List do Maryli Budkiewicz - objaśnienie święta Matki Boskiej Gromnicznej [nazwa red.]
  • brak autora, Koperta zaadresowana do Marysi Budkiewicz [nazwa red.]
  • Budkiewicz, Kazimierz, 1946-12-01, List do rodziny o działaniach wojennych na froncie, o obecnej pracy na dalekiej północy i marzeniu o powrocie [nazwa red.]
  • Budkiewicz, Kazimierz, 1946-12-01, List do rodziny o losie na froncie i w łagrze [nazwa red.]
  • Budkiewicz, Kazimierz, 1946-11-02, List do rodziny — radość z otrzymanej pierwszej po latach wiadomości, o losach podczas wojny i obecnej pracy [nazwa red.]
  • Budkiewicz, Kazimierz, 1947-01-26, List do rodziny — w podróży do [Nian-Mar] [nazwa red.]
  • Budkiewicz, Kazimierz, 1947-05-29, List do rodziny - o braku listów, o jego chorobie, władze [MBD] zabrały dokumenty [nazwa red.]
  • Budkiewicz, Kazimierz, 1947-11-14, List do rodziny - zapytanie o o ich życie i znajomych [nazwa red.]
  • Budkiewicz, Kazimierz, List do rodziny - o braku listów, o chorobie, o pogodzie [nazwa red.]
  • Piekarscy, Jan i Józef, 1955-10-10, List do Michała Budkiewicza na temat starań o repatriację, o podaniach do Chruszczowa, Bułganina, sprawy rodzinne [nazwa red.]
  • Piekarska, Bronisława, 1955-12-08, List do Michała Budkiewicza - wzorowanie szkolnictwa na Zwiazku Radzieckim, informacje o szkolnictwie, informacje na temat przyjazdu, o sytuacji ich rodziny [nazwa red.]
  • Piekarscy, Jan i Józef, 1955-12-17, List do Michała Budkiewicza —zasłyszane wieści o repatriacji, sprawy rodzinne, choroby [nazwa red.]
  • Piekarscy, Jan i Józef, 1956-01-13, List do Michała Budkiewicza —informacja o zgodzie na powrót do kraju Michała Budkiewicza [nazwa red.]
  • Piekarscy, Jan i Ziutka, 1956-03-28, List do Michała Budkiewicza —informacje o repatriacji, sprawy rodzinne, ogólnie o sytuacji po wojnie [nazwa red.]
  • Piekarscy, Jan i Ziutka, 1956-06-18, List do Michała Budkiewicza —informacje o repatriacji, opis Czaplinka [nazwa red.]
  • Kulczyńska, Leokadia, 1959-10-20, List do Alojzego Budkiewicza - o braku listów, prośba o przesłanie encyklopedii, sytuacja życiowa [nazwa red.]
  • brak autora, List rodziny Leokadii Kulczyńskiej do Alojzego Budkiewicza - przeprosiny za brak odpowiedzi na list, sytuacja rodzinna [nazwa red.]
  • brak autora, 1949-04-05, Kartka pocztowa do Anny Budkiewicz - życzenia wielkanocne, zapytanie o zdrowie i listy, zjawiska meteorologiczne [nazwa red.]
  • brak autora, 1949-07-21, Kartka pocztowa do Anny Budkiewicz - jak spędza wakacje, o zdanym egzaminie z litewskiego, prośba o nasiona kwiatów, planowany przyjazd ciotki Mery [nazwa red.]
  • Smyrkowska, Anna, 1950-03-11, List do Anny Budkiewicz - sytuacja rodziny i znajomych [nazwa red.]
  • brak autora, 1953-09-02, List do Anny Budkiewicz - radość z otrzymanego listu, rozczarowanie brakiem powrotów ludzi z zesłania, nadzieja na lepszą przyszłość [nazwa red.]
  • Strukowska, Jadwiga, 1955-09-18, List do Anny Budkiewicz - zapytania o sytuację, nadzieja na wyczekiwany wyjazd, o złej sytuacji zdrowotnej, pogoda [nazwa red.]
  • brak autora, 1949-01-10, Kartka pocztowa do Bożenki dotycząca Świąt Bożego Narodzenia [nazwa red.]
  • brak autora, 1949-01-10, List Sławy, Bodzia, Edka, Joli, Peli [...] do mamy i Loli, na odwrocie list do Michała [nazwa red.]
  • brak autora, 1950-06-11, List do [Hanny, Michała i Maryli] - przeprosiny za brak wiadomosci, choroba, i sytuacji życiowej [nazwa red.]
  • brak autora, 1952-10-12, List Loli do Alutki i Wici - [nazwa red.]
  • brak autora, 1960-12-19, Koperta zaadresowana na nazwisko M. M. Bzałkiewicz [nazwa red.]
  • brak autora, 1950-03-03, List Anny do państwa Budkiewiczów - życzenia wielkanocne, radość z otrzymanych listów, nadzieja na odmianę losu ich wszystkich, pokładanie nadzieji w Bogu [nazwa red.]
  • brak autora, List do taty pisany ręką dziecka - [nazwa red.]
  • brak autora, 1991-11-20, List do Maryli Budkiewicz [nazwa red.]
  • [...], Wit, 1941-05-11, List do [...] dotyczący życia codziennego [nazwa red.]
  • brak autora, 19[...]-08-19, List dotyczący spraw codziennych [nazwa red.]
  • brak autora, 1945-[05]-29, List do Maryli Budkiewicz [nazwa red.]
  • [Konarzewska], Wiesława, [1940]-07-13, List do rodziców [nazwa red.]
  • Budkiewicz, Anna, 1949-10-15, List do p. Konarzewskich w sprawie ich córki Wiesławy [nazwa red.]
  • [Konarzewska], Wiesława, 1946-11-26, List do rodziców [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 471

Total number of users since Oct 1, 2013: 7608726

RSS Channels

OAI