English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AW III/348 Kolekcja Stefana Mydlarza

Publication structure:
 • AW III/348 Kolekcja Stefana Mydlarza
  • brak autora, Okładka teczki z dokumentami, ręcznie haftowanej [nazwa red.]
  • brak autora, 1929-01-16, Wyciąg [z protokołu posiedzenia Rady Miejskiej miasta Podbrodzia zawierający podziękowania dla starosty powiatu Stefana Mydlarza za poparcie budowy 7-mioklasowej publicznej szkoły powszechnej - red.]
  • brak autora, 1934-06-20, Sprawozdanie oddziału powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej pt.Rozwój i działalność Związku Młodzieży Wiejskiej na terenie pow. święciańskiego za ostatnie siedmiolecie 1927–34 [nazwa red.]
  • brak autora, 1934-06-23, Pismo z pożegnaniem Starosty Stefana Mydlarza z podpisami przedstawicieli Urzędów Państwowych, samorządowych oraz innych instytucji i organizacji Podgrodzia [nazwa red.]
  • brak autora, 1934-06-23, Wyciąg [z protokołu posiedzenia Rady Gminnej Hoduciskiej - red.]
  • brak autora, 1934, Sprawozdanie z działalności w latach 1927-1934 [oddziału powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej - red.]
  • brak autora, 1934, Sprawozdanie z działalności w latach 1927–34 [gminy Twercz - red.]
  • brak autora, 1934, Sprawozdanie z działalności Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych w Święcianach z lat 1928–34 [nazwa red.]
  • brak autora, 1934-04-01, Sprawozdanie [Zarządu gminy mielegiańskiej z działalności w latach 1927–34 - red.]
  • brak autora, 1934, Informacje na temat gminy Kołtyniany za okres 1927–34 [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Sprawozdanie w latach 1927–34 [z działalności gminy Hoduciszki - red.]
  • brak autora, Informacje na temat działalności Powiatowego Zarządu Związku Strzeleckiego w Święcianach w 1925–33 [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Sprawozdanie z działalności w latach 1927–34 [gminy Żukojnie - red.]
  • brak autora, 1934, Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego zatytułowane: Osiągnięty dorobek wgospodarce miejskiej w m. Podbrodziu w okresie 1928–34 [nazwa red.]
  • brak autora, Dyplom obywatelstwa honorowego [przyznanego Stefanowi Mydlarzowi - red.]
  • brak autora, 1932-08-15, Dyplom nadania Stefanowi Mydlarzowi i jego małżonce tytułu członków honorowych Związku B.W. Szkół Rolniczych [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Podziękowanie dla starosty Stefana Mydlarzaza pracę nad rozwojem Przysposobienia Wojskowego [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Podziękowanie Krakusów z I i II plutonu Przysposobienia Wojskowego w Kiemieliszkach dla starosty Stefana Mydlarza za opiekę nad Przysposobieniem Wojskowym [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Podziękowanie dla starosty od Oddziału Związku Strzelców w Łyntupach [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Podziękowanie dla starosty Stefana Mydlarza od Oddziału Związku Strzeleckiego w Duksztach [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Podziękowanie od mieszkańców Nowych Święcian dla starosty Stefan Mydlarza zasiedem lat pracy na stanowisku starosty święciańskiego [nazwa red.]
  • brak autora, 1934-06-23, Pismo Oddziału Związku Strzeleckiego w Hoduciszkach z podziękowaniem za siedmioletnią pracę na terenie powiatu święciańskiego [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Podziękowanie od plutonu Krakusów dla pana starosty święciańskiego [nazwa red.]
  • brak autora, 1934-06-23, Podziękowanie dla starosty Stefana Mydlarza od plutonu Krakusów w Cejkiniach [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Pismo z podziękowaniami dla starosty od strzelców z oddziału „Świr” [nazwa red.]
  • brak autora, 1934-06, Podpisy osób biorących udział w pożegnaniu starosty święciańskiego Stefana Mydlarza
  • brak autora, 1934, Pismo Oddziału Związku Strzeleckiego w Święcianach z podziękowaniami dla starosty Stefana Mydlarza [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Pismo Oddziału Związku Strzeleckiego w Podbrodziu z podziękowaniami dla starosty święciańskiego Stefan Mydlarza [nazwa red.]
  • brak autora, 1934, Zdjęcia grupowe z okazji jubileuszu, na zdjęciu starosta powiatu święciańskiego Stefan Mydlarz [nazwa red.]
  • brak autora, Zdjęcie grupowe z podpisami fotografowanych osób [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 363

Total number of users since Oct 1, 2013: 8569399

RSS Channels

OAI