English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

DK I/01.04.02 Dokumenty administracyjne

Publication structure:
 • DK I/01.04 Dokumenty dotyczące domów dziecka w Komi ASRR w l. 1940-41
  • DK I/01.04.02 Dokumenty administracyjne
   • brak autora, Notatka dotycząca Ust'-wymskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-31, Notatka dotycząca Dodz'skiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-15, Prośba o przygotowanie produktów na wyjazd dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-31, Oświadczenie skierowane do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR w sprawie odprawy polskich dzieci z Wylgortskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-03, Notatka dotycząca odprawy polskich dzieci z Ust'-wymskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-31, Prośba Dyrektora [...] Domu Dziecka do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR o produkty dla polskich dzieci wywożonych do innego rejonu [nazwa red.]
   • brak autora, Notatka dotycząca Spasporubskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944-07, Pismo do [...] Rud'ka z Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR dotyczące domów dziecka w Komi ASRR [nazwa red.]
   • Turbina, [...], Wiadomość skierowana do [...] Rud'ka z Ludowego Komisariatu Oświaty w sprawie rozmieszczenia dzieci w domach dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w sprawie dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Miszarina z Ludowego Komisariatu Oświaty z prośbą o telegram w sprawie liczby polskich dzieci przebywających w domach dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty (Sektor Domów Dziecka) [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05, Informacja o wyznaczeniu opiekunów dla dzieci z domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Miszarina [nazwa red.]
   • Iwanienko, [...], [1945], Wiadomość skierowana do Miszarina w sprawie wysłania dzieci do Kurskiej obłasti [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość do Miszarina dotycząca wywozu dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-01, Informacja dotycząca liczby polskich dzieci wywożonych z poszczególnych domów dziecka w Komi ASRR [nazwa red.]
   • Miszarin, A., Pismo do Dyrektora Wylgortskiego Domu Dziecka z prośbą o przyjęcie Ginty Perłowej do domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Notatka dotycząca polskich dzieci z Ust'-wymskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-05, Notatka dotycząca polskich dzieci wywożonych z domów dziecka w Komi ASRR do Kurskiej obłasti [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-24, Zaświadczenie [o delegowaniu przedstawiciela [Narkomprsou] do Zielenieckiego Domu Dziecka w celu przyjęcia polskich dzieci [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-24, Notatka dot. odzieży przeznaczonej dla dzieci [nazwa red.]
   • brak autora, Notatka dla Dyrektora Wylgortskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, [1945], Informacja dla Ludowego Komisariatu Oświaty w Komi ASRR z informacją o gotowości przyjęcia dzieci do Kurskiej obłasti [nazwa red.]
   • brak autora, Kartka zaadresowana na nazwisko Aleksandra Juszkowa [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-14, Akt z 14 maja 1944 r. zawierający spis dzieci mających opuścić [Noszulski] Dom Dziecka. Zawiera informację o zdrowiu dzieci [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci Polaków, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis reewakuowanych dzieci przebywających w Ust'-wymskim Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-22, Notatka zawierająca spis domów dziecka w Komi ASRR wraz z liczbą wywiezionych z nich dzieci [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-17, Akt z 17 maja 1944 r. dotyczący zaopatrzenia w odzież, produkty żywnościowe i sztućce dzieci wywożonych z [Niaszorskiego] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-27, Akt z 27 czerwca 1944 r. dotyczący zaopatrzenia w odzież oraz produkty żywnościowe dzieci wywożonych z [Wylgortskiego] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-16, Akt z 16 maja 1944 r. dotyczący zaopatrzenia w odzież oraz produkty żywnościowe wychowanków mających opuścić [...] Dom Dziecka [nazwa red.]
   • Roczewa, Maria, 1944-05-17, Akt z 17 maja 1944 r. dotyczący zaopatrzenia w odzież oraz produkty żywnościowe wychowanków mających opuścić [Pyjeldinski] Dom Dziecka [nazwa red.]
   • Starcewa, K., 1944-05-18, Akt z 18 maja 1944 r. informujący o zaopatrzeniu w odzież oraz produkty żywnościowe dzieci wywożonych z [Pyjeldinskiego] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Akt wydany przez Dyrektora Letskiego Domu Dziecka dotyczący zaopatrzenia w produkty żywnościowe dzieci mające być przewiezione w inny rejon [nazwa red.]
   • brak autora, Spis wychowanków [...] Domu Dziecka. Zawiera zestawienie odzieży przydzielonej poszczególnym osobom [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-16, Akt z 16 maja 1944 r. dotyczący [Wotczińskiego] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • Żmuda, [...], 1944-05-17, Akt z 17 maja 1944 r. informujący o otrzymaniu produktów przeznaczonych dla domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Spis odzieży przeznaczonej dla wychowanków [Niatorskiego] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • [Iwanienko],[...], Informacja skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w Komi ASRR dla dyrektorów domów dziecka dotycząca wyjazdu [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-01, Plan dotyczący dyrektorów domów dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-30, Notatka dotycząca dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-01-20, Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty w Komi ASRR dotyczące polskich dzieci przebywających w domach dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-08-17, Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR z prośbą o przesłanie sprawozdania dot. działalności domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-08-05, Sprawozdanie starszego inspektora domów dziecka dotyczące wywozu dzieci z domów dziecka z Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1945], Informacja dotycząca wyjazdu dzieci z domów dziecka z Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Tekst dotyczący orgaznizacji domów dziecka w Komi ASRR [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944-06-25, List do Ludowego Komisariatu Oświaty w Komi ASRR informujący o zmianie pracy. Zawiera podziękowanie za okazaną pomoc [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944-05-22, Pokwitowanie. Zawiera informacje o przydziale żywności dla polskich dzieci z domów dziecka wywożonych z Komi ASRR [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., Notatka zawierająca listę produktów przeznaczonych dla dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., Notatka zawierająca informacje o produktach żywnościowych przeznaczonych dla dzieci z [...] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dokumentów dotyczących dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-23, Akt z 23 czerwca 1944 r. dotyczący [Dodz'skiego] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., Sprawozdanie dotyczące polskich dzieci w Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-04, Zaświadczenie wydane W. Turbiaszowi dotyczące przywiezienia polskich dzieci z domów dziecka z Komi ASRR do Tambowskiej obłasti [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944-05-[04], Zestawienie produktów przeznaczonych dla dzieci z domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-03, Akt z 3 czerwca 1944 r. zawierający zestawienie produktów przeznaczonych dla dzieci przwożonych z Wotczińskiego Domu Dziecka z Komi ASRR do Tambowskiej obasti [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-03, Akt z 3 czerwca 1944 r. zawierający zestawienie odzieży przeznaczonej dla dzieci z domu dziecka przewiezionych z Wotczińskiego Domu Dziecka Komi ASRR do Stajewskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-29, Akt z 29 maja 1944 r. dotyczący wywozu polskich dzieci z domu dziecka z Komi ASRR [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944-05-30, Akt z 30 maja 1944 r. dotyczący zapewnienia dzieciom z domu dziecka wyżywienia [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-06-15, Sprawozdanie informujące o liczbie dzieci przebywających w [...] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944-06-02, Akt z 2 czerwca 1944 r. dotyczący przygotowania wyżywienia dla dzieci z domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-03, Informacja o otrzymaniu produktów przez [...] Dom Dziecka nr 3 [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., Akt z 2 czerwca 1944 r. zawierający zestawienie kosztów na jedzenie dla dzieci z domu dziecka [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., Akt z 2 czerwca 1944 r. dotyczący dzieci z domu dziecka [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., Akt dotyczący organizacji domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-29, Pokwitowanie otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Taroczewa, Walentina, 1944-06-23, Akt z 23 czerwca 1944 r. dotyczący [...] Domu Dziecka. Zawiera zestawienie odzieży, produktów żywnościowych i wyposażenia przeznaczonych dla domu dziecka [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944-05-31, Akt z 31 maja 1944 r. dotyczący przygotowania posiłków dla dzieci z domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-04, Akt z 4 czerwca 1944 r. zawierający informacje o transporcie dzieci z domu dziecka z Komi ASRR oraz zestawienie dot. żywności przeznaczonej dla dzieci [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., Inwentarz zawierający informację nt. pociągu przygotowanego do przewozu dzieci z domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-31, Powitowanie za otrzymane produkty [nazwa red.]
   • Bliond, Jadwiga, 1944-05-31, Pokwitowanie ze spisem otrzymanych produktów spożywczych dla dzieci ewakuowanych z domu dziecka z Komi do Tambowa [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944-05-29, Notatka z informacją o przyjętych osobach do domu dziecka w Migurińsku, tambowskiej obłasti [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944-06-03, Akt informujący o wysłaniu dzieci z Wotczińskiego Domu Dziecka do Stajewskiego Domu dziecka wraz z zestawieniem rzeczy przeznaczonych dla dzieci [nazwa red.]
   • Martinkowska, [...], 1944-05-22, Pokwitowanie otrzymania produktów żywnościowych dla domu dziecka [nazwa red.]
   • Martinkowska, [...], 1944-05-22, Pokwitowanie otrzymania produktów żywnościowych dla domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-22, Pokwitowanie otrzymania produktów żywnościowych dla domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-31, Pokwitowanie za otrzymane produkty żwynościowe dla dzieci z domu dziecka [nazwa red.]
   • Łogoczewa, [...], 1944-05-22, Pokwitowanie za obiady dla ewakuowanych polskich dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-22, Pismo Inspektora Ludowego Komisariatu Oświaty skierowane do kierownika stołówki w sprawie przygotowania obiadów dla dzieci z domów dziecka będących w podróży [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-20, Pokwitowanie za obiady dla dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-21, Pismo Inspektora Ludowego Komisariatu Oświaty skierowane do kierownika stołówki w sprawie przygotowania obiadów dla dzieci z domów dziecka będących w podróży [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-04, Akt informujący o ewakuowanych dzieciach narodowości polskiej z domu dziecka z Komi ASRR wraz z zestawieniem rzeczy przeznaczonych dla dzieci [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-03, Sprawozdanie Dyrektora Wotczińskiego Domu Dziecka w sprawie wysłania dzieci do Stajewskiego Domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-24, Notatka dotycząca domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-30, Pokwitowanie za obiady dla dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-22, Akt z 22 maja 1944 r. zawierający informacje nt. Polaków przebywających w domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-22, Akt z 22 maja 1944 r. zawierający informacje nt. dzieci z domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-21, Akt dotyczący przekazania polskim dzieciom z domu dziecka odzieży, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-04, Akt z czerwca 1944 r. zawierający spis odzieży przeznaczonej dla domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-03, Informacje nt. ewakuowanych dzieci narodowości polskiej przebywających w domu dziecka w Wotczy, w Komi ASRR do obłasti tambowskiej [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-17, Asygnata kasowa [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-18, Zestawienie zawierające spis rzeczy i produktów wydanych dla domu dziecka w Wotczy, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-03, Kopia aktu zawierającego informacje o ewakuowanych dzieciach narodowości polskiej przebywających w domu dziecka w Wotczy, w Komi ASRR do obłasti tambowskiej [nazwa red.]
   • brak autora, b.d., Charakterystyka Piotra Fedorowicza, wychowanka Letskiego Domu Dziecka, sporządzona przez Dyrektora domu dziecka [nazwa red.]
   • Roczewa, M., 1941-05-05, Charakterystyka Nikołaja [Jelfimowa], wychowanka [Pyjeldinskiego] Domu Dziecka, sporządzona przez Dyrektora domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Notatka dotycząca domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-12-05, Notatka dotycząca wychowanków domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [...]-06-26, Spis pracowników Ust'-wymskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • Rudko, [...], [1944-06-16], Pismo Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR do tow. Butyriewa z prośbą o przyznanie odzieży dzieciom narodowości polskiej [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-30, Akt dotyczący przekazania dzieciom z domu dziecka odzieży, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1944-06-29], Pismo do Nikołaja Stepanowicza w sprawie odzieży dla dzieci z domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-06-01, Charakterystyka wychowanków [Palewickiego] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-06-15, Charakterystyka wychowanków Kerczemskiego Domu Dziecka sporządzona przez Dyrektora Kerczemskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • Roczewa, M., 1941-06-05, Notatka Dyrektora [Pyjeldinskiego] Domu Dziecka nt. jego wychowanków [nazwa red.]
   • Tatarincewa, [...], 1941-06-14, Charakterystyka Iwana Biełokina Fedorowicza, wychowanka [Uczetdinskiego] Domu Dziecka, sporządzona przez Dyrektora domu dziecka [nazwa red.]
   • Roczewa, M., 1941-06-05, Charakterystyka Iwana Puze Martynowicza, wychowanka [Pyjeldinskiego] Domu Dziecka, sporządzona przez Dyrektora domu dziecka [nazwa red.]
   • Roczewa, M., 1941-06-05, Charakterystyka Nikołaja Mosiejewa Iwanowicza, wychowanka [Pyjeldinskiego] Domu Dziecka, sporządzona przez Dyrektora domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-06-07, Charakterystyki wychowanków Letskiego Domu Dziecka sporządzone przez jego Dyrektora [nazwa red.]
   • Roczewa, M., b.d., Charakterystyka Edwarda Mikundy, wychowanka [Pyjeldinskiego] Domu Dziecka, sporządzona przez Dyrektora domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-05-05, Pismo Dyrektora Mohczyńskiego Domu Dziecka do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR dotyczący liczby dzieci i spraw organizacyjnych [nazwa red.]
   • brak autora, Notatka zawierająca informacje o dzieciach przebywających w domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1941], Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty dotyczące liczby dzieci w domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-08-16, Notatka dotycząca dzieci z domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941, Pismo Dyrektora Iczetdinskiego Domu Dziecka do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR zawierające informacje o wychowankach domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-06-14, Informacja o ocenach ucznia Mikołaja Rzjanina Pietrowicza [nazwa red.]
   • brak autora, Notatka Dyrektora Mohczyńskiego Domu Dziecka zawierająca charakterystykę wychowanka tego domu, Ilji Wokujewa Iwanowicza [nazwa red.]
   • brak autora, 1941, Notatka Dyrektora Mohczyńskiego Domu Dziecka zawierająca charakterystykę wychowanka tego domu, [Prokopja Ijewlewia] [nazwa red.]
   • brak autora, 1940-03-31, Pismo z Kerczemskiego domu dziecka do Ludowego Komisariatu Oświaty ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1940-11-06, Notatka dla Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR dotycząca Ust'-wymskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1940-12-10, Pismo Dyrektora Spasporubskiego Domu Dziecka do Ludowego Komisariatu Oświaty dotyczące spisu przebywających tam dzieci [nazwa red.]
   • brak autora, Pismo z [Dieriewiańskiego] Domu Dziecka do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR dotyczące spisów dzieci tam przebywających [nazwa red.]
   • brak autora, Pismo z [...] Domu Dziecka do Ludowego Komisariatu Oświaty dotyczące liczby dzieci tam przebywających [nazwa red.]
   • brak autora, 1946, Zestawienie produktów przeznaczonych dla dzieci z domu dziecka za 1946 r. [nazwa red.]
   • brak autora, Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania [...] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-07-10, Pismo Nebdinskiego Domu Dziecka do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR w sprawie liczby dzieci, których ojcowie polegli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej [nazwa red.]
   • brak autora, Informacja o liczbie wychowanków domu dziecka, których ojcowie zginęli na wojnie [nazwa red.]
   • Semenowa, [...], 1945-07, Pismo Ludowego Komisariatu Oświaty do dyrektorów domów dziecka dotyczące spraw organizacyjnych [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-07-01, Pismo Kuratowskiego Domu Dziecka do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR informujące o liczbie wychowanków, których ojcowie polegli na wojnie [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-12-24, Pismo do dyrektorów domów dziecka dotyczące spraw organizacyjnych [nazwa red.]
   • brak autora, Spis domów dziecka w Komi ASRR. Zestawienie [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci Słobdinskiego Domu Dziecka przeniesionych do innej placówki w Karelskiej obłasti [nazwa red.]
   • Miszarin, [...], Pismo do tow. Toropowa, Inspektora Wotczińskiego Domu Dziecka dotyczące tworzenia spisu dzieci [nazwa red.]
   • brak autora, Informacja dotycząca sierot, których ojcowie polegli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej [nazwa red.]
   • brak autora, Sprawozdanie [dotyczące orgaznizacji pobytu dzieci w domach dziecka, Komi ASRR - red.]
   • [Potemkin], [...], Wiadomość dotycząca dzieci, których ojcowie zginęli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej [nazwa red.]
   • Wasyliew, [...], Informacja dotycząca liczby dzieci przebywających w domu dziecka, których ojcowie zginęli [nazwa red.]
   • brak autora, Informacja o liczbie wychowanków przebywających w domu dziecka, których ojcowie zginęli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej [nazwa red.]
   • brak autora, Informacja o liczbie wychowanków przebywających w domu dziecka, których ojcowie zginęli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej [nazwa red.]
   • brak autora, Informacja o liczbie sierot przebywających w Słobodskim Domu Dziecka, których ojcowie zginęli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej [nazwa red.]
   • brak autora, 1946, Sprawozdanie [dotyczące zbioru plonów rolnych - red.]
   • brak autora, Informacja o liczbie dzieci w domu dziecka, których ojcowie zginęli na wojnie [nazwa red.]
   • brak autora, 1945, Informacja o liczbie dzieci w domu dziecka, których ojcowie zginęli na wojnie [nazwa red.]
   • brak autora, Informacja o liczbie wychowanków przebywających w domu dziecka w Mohczy, których ojcowie zginęli w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej [nazwa red.]
   • brak autora, Informacja o liczbie dzieci w domu dziecka, których ojcowie zginęli na wojnie [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-04-03, List dzieci z domu dziecka w Wotczy do Wojciecha Turbiarza, Inspektora Szkół Polskich w Syktywkarze związany z uroczystością ku czci Tadeusza Kościuszki [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-04-03, List polskich dzieci z domu dziecka w Wotczy do Inspektora z Ludowego Komisariatu Oświaty w Syktywkarze [nazwa red.]
   • Koniakina, [...], 1944-02-08, Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR w sprawie pomocy Józefie Kowalskiej [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-24, Pismo do tow. [Majskiego] w sprawie przyjęcia dzieci Polaków do domu dziecka [nazwa red.]
   • Guzik, [...], Pismo pensjonariuszy indomu w Ust'-Kułomskim rejonie do Zwiąku Patriotów Polskich w Syktywkarze w sprawie przeniesienia ich w inne miejsce w związku z ewakuacją ludności polskiej z Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-04-04, Pełnomocnictwo [dla Fiodora Dombskiego dot. przygotowania polskich dzieci do ewakuacji - red.]
   • brak autora, 1944-05-03, Notatka dotycząca reewakuacji polskich dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-08, Notatka dotycząca odprawy polskich dzieci z domów dziecka do Tambowskiej obłasti [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-04-25, Notatka dotycząca organizacji szkół dla polskich dzieci w ZSRR [nazwa red.]
   • brak autora, [...]-06-24, Pismo do Skrzeszewskiego z Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR w sprawie polskich dzieci [nazwa red.]
   • Miszarin, A., 1944-06-29, Pismo do Skrzeszewskiego z Komitetu do Spraw Dzieci Polskich w ZSRR w sprawie polskich dzieci [nazwa red.]
   • Guzik, [...], Pismo pensjonariuszy indomu w Ust'-Kułomskim rejonie do Zwiąku Patriotów Polskich w Syktywkarze w sprawie przeniesienia ich w inne miejsce w związku z ewakuacją ludności polskiej z Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-26, Pismo do Ust'-wymskiego Domu Dziecka dotyczące przygotowania dzieci do wyjazdu [nazwa red.]
   • [Subatowski], [...], 1944-07-19, Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR dotyczące Eugeniusza Subatowskiego [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w Komi ASRR [nazwa red.]
   • Rud'ko, [...], [1944-04-21], Pismo do Komitetu do Spraw Polskich Dzieci dotyczące przewiezienia dzieci z Niaszorskiego Domu Dziecka do Wotczińskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w Syktywkarze dot. liczby polskich dzieci przebywających w domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Notatka dotycząca [Kortkieroskiego] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w Syktywkarze dot. liczby polskich dzieci przebywających w domu dziecka [nazwa red.]
   • Roczewa, M., Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w Syktywkarze [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w Syktywkarze dotycząca polskich dzieci przebywających w domu dziecka [nazwa red.]
   • Roczewa, M., 1944, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w Syktywkarze dotycząca polskich dzieci w domu dziecka [nazwa red.]
   • Semenowa, [...], Informacja o liczbie polskich dzieci reewakuowanych z domów dziecka w I i II eszelonie [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05, Informacja o liczbie polskich dzieci przebywających w Krotkieroskim Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Wiadomość dotycząca liczby dzieci z [...] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • Turbiasz, W., 1944, Wiadomość do Miszarina dotycząca polskich dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-04-21, Zestawienie dotyczące dzieci przebywających w Wylgortskim Domu Dziecka - stan na 21 kwietnia 1944 r. [nazwa red.]
   • Goldkrar, N., 1944-05-24, Pismo do tow. Rud'ko z Ludowego Komisariatu Oświaty w sprawie przyjęcia do Wylgortskiego Domu Dziecka Ryszarda [Daszygiera] [nazwa red.]
   • Skrzeszewski, S., 1944-03-17, Pismo do tow. Miszarina z Ludowego Komisariatu Oświaty w Komi ASRR w sprawie wyjaśnienia nieobecności dyrektorów czterech domów dziecka na seminarium szkoleniowym [nazwa red.]
   • brak autora, Kartka zawierająca dane adresata [nazwa red.]
   • Koniakina, [...], 1944-04-17, Pismo do Ludowego Komisariatu Oświaty w Komi ASRR w sprawie pracy dla żony Edwarda Nowaka i umieszczenia ich córki w szkole przy Wotczinskim Domu Dziecka [nazwa red.]
   • Rud'ko, [...], Pismo do tow. Butyriewa w sprawie zgody na uszycie butów dla polskich dzieci reewakuowanych z domów dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-10, Oświadczenie skierowane do Ludowego Komisariatu Oświaty dotyczące dzieci z domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-10, Pismo do Dyrektora Wylgortskiego Domu Dziecka dotyczące wychowanków domu dziecka [nazwa red.]
   • Miszarin, A., Pismo do tow. Kuzniecowa dotyczące polskich dzieci przebywających w domach dziecka w Komi ASRR [nazwa red.]
   • Semenowa, [...], Pismo skierowane do tow. Filippowa z prośbą o zapewnienie produktów żywnościowych dla dzieci z domów dziecka [nazwa red.]
   • Semenowa, [...], Pismo do tow. Filippowa z prośbą o zapewnienie produktów żywnościowych dla polskich domów dziecka podlegających reewakuacji [nazwa red.]
   • Semenowa, [...], [...]-06-29, Pismo do tow. Filippowa z prośbą o zapewnienie produktów żywnościowych dla polskich domów dziecka podlegających reewakuacji [nazwa red.]
   • [Szerian], E., 1944-06-19, Prośba o przyjęcie do pracy w domu dziecka skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w sprawie polskich dzieci, Komi ASRR [nazwa red.]
   • Miszarin, A., Pismo do tow. Kuzniecowa zawierające zestawienie dot. reewakuacji polskich dzieci z domów dziecka z Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-26, Raport dotyczący reewakuacji polskich dzieci z Ust'-wymskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci [...] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • Semenowa, [...], 1944-06-20, Pismo do Dyrektora Wylgortskiego Domu Dziecka z prośbą o przyjęcie dzieci do domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-15, Spis odzieży przeznaczonej dla wychowanków [...] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-10, Spis polskich dzieci przebywających w [...] Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, Wiadomość skierowana do Ludowego Komisariatu Oświaty w Syktywkarze dot. liczby dzieci obywateli polskich w domu dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06, Akt z 16 maja 1944 r. dotyczący wychowanków Kuratowskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59960

Readers on-line: 262

Total number of users since Oct 1, 2013: 5120968

RSS Channels

OAI