English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

DK I/01.04.01 Spisy pensjonariuszy i wychowawców

Publication structure:
 • DK I/01.04 Dokumenty dotyczące domów dziecka w Komi ASRR w l. 1940-41
  • DK I/01.04.01 Spisy pensjonariuszy i wychowawców
   • brak autora, Spis rodzin personelu domu dziecka w Komi ASRR [nazwa red.]
   • Malcew, […], 1944-02-12, Spis wychowanków [Wotgińskiego] Domu Dziecka - stan na 15 stycznia 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-26, Spis dzieci Polaków przebywających w [Niaszorskim] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci domu dziecka w Morszańsku, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-31, Spis dzieci Polaków, Komi ASRR [nazwa red.]
   • Brak autora, 1944-06-20, Spis personelu sporządzony przez Inspektora Narkomprosu [nazwa red.]
   • brak autora, Spis personelu polskiego domu dziecka w Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Spis dzieci Zielenieckiego Domu Dziecka, 1944 r., Syktywkarski rejon, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci ewakuowanych Polaków z Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci ewakuowanych Polaków z Komi ASRR. Dom dziecka w [Migurińsku] [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci ewakuowanych Polaków z Komi ASRR. Dom dziecka w mieście Tambow [nazwa red.]
   • brak autora, Spis wychowanków domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-11-17, Prośba Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR do domu dziecka o przedstawienie spisu wychowanków, Komi ASRR [ nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci uczących się w szkole dla głuchoniemych, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1942-1945, Spis dzieci [Szoszeckiego] Domu Dziecka w rejonie żeleznodorożnym, w Komi ASRR, stan od maja 1942 do 1 stycznia 1945 r. [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-07-15, Spis wychowanków [Dieriewiańskiego] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci Polaków, wychowanków Ust'-wymskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • Jurkina, [...], 1944, Spis dzieci [Możińskiego] Domu Dziecka - stan na 15 lutego 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-02-10, Spis wychowanków [Rasinskiego] Domu Dziecka - stan na 15 stycznia 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Troszewa, [...], 1943, Spis wychowanków Szoszeckiego Domu Dziecka - stan na dzień 1 grudnia 1943 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-03-28, Spis wychowanków, którzy opuścili dom dziecka w 1944 r. i 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-03-28, Spis wychowanków domu dziecka - stan na kwiecień 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1946]-03-06, Spis wychowanków Ust-Kułomskiego Domu Dziecka wysłanych do rodziców, 1944, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945, Spis wychowanków [Spasporubskiego] Domu Dziecka, 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Turpina, [...], 1945-03-31, Spis dzieci podlegających wyjściu ze [Słubskiego] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci domu dziecka, które mają rodzeństwo, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-02-27, Spis wychowanków odesłanych do rodziców lub innych placówek w 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Turszyna, [...], 1945-03-31, Spis wychowanków [Słudskiego] Domu Dziecka - stan na 31 marca 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Taraczewa, [...], Spis wychowanków [Dodźskiego] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis polskich dzieci, wychowanków Ust'-wymskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Spis dzieci Wylgortskiego Domu Dziecka - stan na 21 kwietnia 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Spis wychowanków Wylgortskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945, Spis wychowanków domu dziecka, 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Rakina, A., 1944, Spis dzieci wysłanych do rodziców i krewnych z domu dziecka, 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-04-01, Spis dzieci Zielenieckiego Domu Dziecka, 1945, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945, Spis dzieci, wychowanków [Nebdinskiego] Domu Dziecka - stan na 18 stycznia 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05, Spis dzieci przebywających w Wylgortskim Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-02, Spis dzieci Polaków przebywających w domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-23, Spis personelu domu dziecka w miejscowości Tambow, Komi ASRR [nazwa red.]
   • Bogdanowa, [...], 1944-04-21, Spis dzieci Polaków i Żydów przebywających w [Słobodskim] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-04-18, Spis pracowników Wylgortskiego Domu Dziecka - stan na 20 kwietnia 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Spis dzieci [Dobskiego] Domu Dziecka - stan na 15 lutego 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-02-25, Spis wychowanków Kojgortskiego Domu Dziecka - stan na 25 lutego 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05, Spis wychowanków Wylgortskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-04-11, Spis dzieci Polaków przebywających w domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis wychowanków [Spasporubskiego] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-06-01, Spis dzieci Letskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • [Fajewa], [...], 1944-06-07, Spis ewakuowanych dzieci Polaków przebywających w domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • Taraczewa, [...], 1944-05-10, Spis dzieci przebywających w domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-31, Spis dzieci Wylgortskiego Domu Dziecka - stan na 31 maja 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Spis dzieci Polsków przebywających w domu dziecka - stan na 17 maja 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-12, Spis polskich dzieci przebywających w [Mojemskim] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945, Spis dzieci rozmieszczonych w rodzinach, 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis pracowników domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1945], Spis dzieci [...] domu dziecka - stan na 5 grudnia 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci zawierający informacje o ich rodzicach, 1946-47, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1947], Spis dzieci - stan na 1947 r. Zawiera informacje o ich rodzicach, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis sierot oraz dzieci, których ojcowie zginęli na froncie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-07-20, Spis dzieci, których ojcowie zginęli na froncie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-08-17, Spis dzieci [Niebdinskiego] Domu Dziecka uczących się w szkole w roku szolnym 1945-46, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-10-19, Spis dzieci Ust'-uchtyńskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis wychowanków [...] domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945, Spis dzieci [Niatorskiego] Domu Dziecka - stan na 1 października 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1946, Spis dzieci w domu dziecka - stan 1 stycznia 1946 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci, Komi ASRR [nazwa red.]
   • Kołoskowa, [...], 1945-03, Spis dzieci [...] domu dziecka, które zostały oddane rodzicom lub krewnym w [1944] r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci domu dziecka - stan na 1 stycznia 1945 r., Peczorski rejon, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945, Spis wychowanków Kerczemskiego Domu Dziecka - stan na 1 lipca 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-03-30, Spis wychowanków [...] domu dziecka - stan na 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-06-03, Zestawienie informacji dotyczących dzieci przebywających w [Słybodskim] Domu Dziecka - stan na [30] maja 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1940-11-19, Spis wychowanków - stan na dzień 1 listopada 1940 r. [nazwa red.]
   • brak autora, 1945, Spis wychowanków Spasporubskiego Domu Dziecka - stan na 20 lipca 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci, których ojcowie zginęli na froncie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-07-01, Spis dzieci żołnierzy i sierot Letskiego Domu Dziecka - stan na 1 lipca 1945 r., Komi ASRR [ nazwa red.]
   • brak autora, 1943, Księga ewidencji dzieci z domu dziecka, rejon Letski, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1947], Spis dzieci domu dziecka - stan na 1947 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-02-20, Spis dzieci, które zostały oddane rodzicom w 1944 r., sporządzony dla Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1946-08-[09], Spis dzieci z [...] domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-04-03, Spis dzieci, które opuściły [Niatorski] Dom Dziecka w okresie od 1 stycznia do 1 kwietnia 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci z [...] domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-04-03, Spis wychowanków, którzy zostali przeniesieni do [Noszulskiego] Domu Dziecka w 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945-02-04, Spis dzieci - wychowanków wraz z informacją o rodzicach i krewnych, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1945], Spis zawierający dane liczbowe dotyczące dzieci przebywających w Zielenieckim Domu Dziecka - stan na 1 stycznia 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1945, Spis dzieci [Mohczyńskiego] Domu Dziecka - stan na 1 kwietnia 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1944], Spis wychowanków Wylgortskiego Domu Dziecka, które zostały odesłane do rodziców w 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Brak autora, 1945, Spis dzieci, które opuściły [Szoszecki] Dom Dziecka w okresie od 1 stycznia 1944 do 1 kwietnia 1945 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1940-07-19, Spis dzieci z domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1940], Spis wychowanków [Dieriewiańskiego] Domu Dziecka w 1940 r. [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci Zielenieckiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, [1940], Spis wychowanków z domu dziecka z 1940 r. [nawa red.]
   • brak autora, 1940-05-02, Spis wychowanków w Kerczemskim Domu Dziecka - stan na 1 maja 1940 r. [nazwa red.]
   • brak autora, 1940-03-31, Spis wychowanków Kerczemskiego Domu Dziecka w Komi ASRR- stan na 1 kwietnia 1940 r. [nazwa red.]
   • brak autora, 1940, Spis wychowanków Mohczyńskiego Domu Dziecka - stan na 1 stycznia 1940 r. [nazwa red.]
   • brak autora, Spis domów dziecka w poszczególnych rejonach Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-08-02, Spis wychowanków Kerczemskiego Domu Dziecka - stan na 1 sierpnia 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-08-04, Spis wychowanków domu dziecka - stan na 1 sierpnia 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-08-11, Spis wychowanków domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-08-05, Spis dzieci podlegających wyjściu z domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-07-03, Spis wychowanków Letskiego Domu Dziecka - stan na 1 maja 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis wychowanków domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis wychowanków domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-[03]-30, Spis wychowanków Ust-Kułomskiego Domu Dziecka - stan na 1 kwietnia 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-08-26, Spis wychowanków domu dziecka - stan na 1 kwietnia 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci z domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis pracowników domu dziecka, listopad 1941, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1941], Spis dzieci Zielenieckiego Domu Dziecka, 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Sorokina, [...], Spis dzieci z domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis wychowanków Niebdyńskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-08-30, Spis dzieci Podielskiego Domu Dziecka - stan na 23 sierpnia 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1941], Spis dzieci, wychowanków Kerczemskiego Domu Dziecka - stan na 10 czerwca 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • [Kuszmanow], W., 1940-11-13, Spis wychowanków domu dziecka - stan na 10 listopada 1940 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1940-11-26, Spis wychowanków Kortkieroskiego Domu Dziecka - stan na 1940 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1940-12-04, Spis wychowanków domu dziecka - stan na 20 listopada 1940 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1941], Spis wychowanków domu dziecka - stan na 1 stycznia 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, [1944]-07-20, Spis wychowanków domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1940-11-10, Spis wychowanków Ust-Kułomskiego Domu Dziecka - stan na 1 listopada 1940 r.
   • brak autora, 1940-11-06, Spis wychowanków [Kerczemskiego] Domu Dziecka w Komi ASRR- stan na 1 listopada 1940 r. [nazwa red.]
   • Taraczewa, [...], 1940-1941, Spis wychowanków domu dziecka - stan na lata 1940-41, Komi ASRR [ nazwa red.]
   • Rakina, A., 1941-04-25, Spis wychowanków domu dziecka - stan na 25 kwietnia 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-05-03, Spis wychowanków domu dziecka - stan na 1 maja 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis wychowanków [domu dziecka] na 1 kwietnia [...], Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941, Spis wychowanków Noszulskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • 1941-01-04, Spis wychowanków [Kerczemskiego] Domu Dziecka w rejonie Ust-Kułomskim, w Komi ASRR- stan na 1 stycznia 1941 r. [nazwa red.]
   • Roczewa, M., 1941-04-[25], Spis wychowanków domu dziecka w Komi ASRR przygotowany dla Ludowego Komisariatu Oświaty Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-04-26, Spis wychowanków domu dziecka - stan na 1 kwietnia 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-04-27, Spis wychowanków Ust-Kułomskiego Domu Dziecka, Komi ASRR - stan na 1 kwietnia 1941 r. [nazwa red.]
   • Troszewa, [...], [1943], Spis wychowanków, którzy opuścili Szoszecki Domu Dziecka w latach 1942-43, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Spis wychowanków Szoszeckiego Domu Dziecka - stan na 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-11-20, Spis wychowanków Letskiego Domu Dziecka - stan na 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-02-18, Spis wychowanków na 15 stycznia 1944 r. [Sieltskiego] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Spis dzieci Zielenieckiego Domu Dziecka z 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Bołotowa, [...], Spis dzieci [Kuratowskiego] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1941-11-20, Spis wychowanków Ajkinskiego Domu Dziecka - stan na 20 listopada 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Rakina, A., 1941, Spis wychowanków [Selibskiego] Domu Dziecka - stan 20 listopada 1941 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • Roczewa, M., 1944-08-15, Spis dzieci [Pyjeldinskiego] Domu Dziecka - stan na 15 sierpnia 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-05-14, Spis wychowanków [Pyjeldinskiego] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis dzieci z domu dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-02-14, Spis dzieci Mieżadorskiego Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Informacje o wychowankach Letskiego Domu Dziecka [nazwa red.]
   • brak autora, 1944, Spis wychowanków Podiemskiego Domu Dziecka - stan na 15 stycznia 1944, Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-10-31, Spis dzieci Kojgorodskiego Domu Dziecka - stan na 15 października 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, Spis wychowanków domu dziecka w Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-07-16, Spis wychowanków domu dziecka - stan na 16 lipca 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-01-15, Spis wychowanków [Wailortskiego] Domu Dziecka, Komi ASRR [nazwa red.]
   • Kuszewa, [...], 1944-02-11, Spis wychowanków Ust-Kułomskiego Domu Dziecka - stan na 1 stycznia 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
   • brak autora, 1944-02-05, Spis wychowanków Kerczemskiego Domu Dziecka - stan na 15 stycznia 1944 r., Komi ASRR [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59960

Readers on-line: 217

Total number of users since Oct 1, 2013: 5120537

RSS Channels

OAI