English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

AO IV/04.05 Dokumenty KSS "KOR" z 1980 roku

Publication structure:
 • AO IV/04.05 Dokumenty KSS "KOR" z 1980 roku
  • Kielanowski, Jan, 1980-03-24, List [do Lucjana Czubińskiego Generalnego Prokuratora PRL w sprawie nadużyć dokonywanych przez MO i SB - red.]
  • 1980-01-22, Oświadczenie [KSS "KOR" dotyczące rozprawy sądowej przeciwko Janowi Kozłowskiemu w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli w dniu 18 stycznia 1980 r. - red.]
  • 1980-01-23, Do załogi elektromontażu [apel Komisji Robotniczej dotyczący obrony miejsc pracy - red.]
  • 1980-08-25, Oświadczenie i apel [KSS "KOR" dotyczący ruchu strajkowego w Polsce z prośbą do społeczeństwa o poparcie strajków - red.]
  • 1980-08-31, Apel dzieci i młodzieży z Podkowy Leśnej do dzieci i młodzieży w całej Polsce [odnoszący się do nauki Jana Pawła II - red.]
  • 1980-08, Odezwa Konfederacji Polski Niepodległej, ROPCiO i Komisji Robotniczej Elektromontażu z okazji 60. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. [nazwa red.]
  • [1980-03], Do środowisk akademickich w kraju [apel o wyrazy solidarności z pokrzywdzonymi przez SB studentami Politechniki Warszawskiej: Krzysztofem Lechowskim, Wiktorem Karpińskim i Teodorem Klincewiczem - red.]
  • 1980-09, Hymn Polski Ludowej [dwie wersje hymnu - red.] Najnowsza historia Polski [wiersz satyryczny - red.]
  • 1980-09-06, Oświadczenie Towarzystwa Kursów Naukowych w sprawie przywrócenia samorządnych organizacji studenckich
  • 1980-02 - 1980-03, Oświadczenie dotyczące wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie z 22 stycznia 1980 r. w sprawie Andrzeja Czumy, Wojciecha Ziembińskiego, Józefa Janowskiego i Bronisława Komorowskiego [nazwa red.]
  • 1980-04, Oświadczenia KSS "KOR", Niezależnej Oficyny Wydawniczej oraz Krakowskiej Oficyny Studentów w obronie aresztowanego Mirosława Chojeckiego [nazwa red.]
  • 1980-02-07, Komunikat [Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN wzywający ugrupowania opozycyjne do zajęcia jednolitego stanowiska w sprawie wyborów do Sejmu PRL – red.].
  • Nowak, Stefan, 1980-08-22, Pismo do Edwarda Babiucha Prezesa Rady Ministrów PRL dotyczące strajków w kraju [nazwa red.]
  • 1980-09-19, Oświadczenie [KSS "KOR" dotyczące porozumienia władz z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym - red.]
  • 1980-04-15, Oświadczenie [Klubu Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego w sprawie przetrzymywanie Mirosława Chojeckiego w areszcie śledczym - red.]
  • Kowalczyk, Zofia, 1980-01, List do czytelników [zawierający treść aktu oskarżenia przeciwko Zdzisławowi Pająkowi funkcjonariuszowi KDMO Łódź-Bałuty - red.]
  • 1980-08-23, Do społeczeństwa polskiego [apel KSS "KOR" dotyczący strajku robotników Wybrzeża wraz z informacją o żądaniach strajkujących załóg - red.]
  • Apel w obronie Polaków w Rosji
  • 1980-09-11, Oświadczenie [KSS "KOR" dotyczące porozumienia władz z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym - red.]
  • 1980-10-05, Informacja o rozwoju niezależnego ruchu związkowego [i strajku ostrzegawczym zakładów w całym kraju w dniu 3 października 1980 r. - red.]
  • 1980-09-17, Uchwała Zarządu Krakowskiego Socjalistycznego Związku Studentów Polskich z dnia 17.09.1980 r.
  • 1980-03-28, Oświadczenie [KSS "KOR" dotyczące komunikatu o wynikach wyborów ogłoszonych przez Państwową Komisję Wyborczą - red.]
  • 1980-08-22, Od czego zacząć? [tekst Zespołu Redakcyjnego Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” dotyczące strajków robotniczych w kraju – red.]
  • 1980-02-11, Ankieta w sprawie Polaków w ZSRR
  • Ulotka Biura Interwencyjnego KSS "KOR" z informacją o uwięzieniu Marka Kozłowskiego [nazwa red.]
  • 1980-08-21, Pismo mężów zaufania, członków Rady Zakładowej i pracowników Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do Rady Państwa PRL z żadaniem uznania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i podjęcia z nim rozmów [nazwa red.]
  • Szczudłowski, Tadeusz, 1980-02-28, Zażalenie [skierowane do Prokuratora Rejonowego w Gdańsku w sprawie rewizji dokonanej przez MO i SB w prywatnym mieszkaniu oraz aresztowania osób się tam znajdujących wraz z listą osób zatrzymanych - red.]
  • 1980-02-15, Oświadczenie [KSS "KOR" i Niezależnej Oficyny Wydawniczej w sprawie uwięzienia Bogdana Grzesiaka - red.]
  • 1980-04, List Niezależnej Oficyny Wydawniczej do nieznanego adresata w sprawie aresztowanego Mirosława Chojeckiego [nazwa red.]
  • 1980-08-20, Apel [64 intelektualistów wraz z załączonym suplementem zawierającym nazwiska sygnatariuszy apelu - red.]
  • 1980-02, Apel [KSS "KOR" - red.] do społeczeństwa w sprawie powołania Obywatelskiego Komitetu Naprawy
  • Chylicka, Wanda, 1980-04, ROPCiO - KSS "KOR" - a RWE Radio Wolna Europa [tekst dotyczący działalności rozgłośni Radia Wolna Europa wobec ruchu opozycyjnego w Polsce - red.]
  • 1980-04, Oświadczenie [KSS "KOR" i Niezależnej Oficyny Wydawniczej w sprawie uwięzienia Mirosława Chojeckiego - red.]
  • 1980-03-01, Oświadczenie [Klubu Samoobrony Społecznej Regionu Wielkopolsko-Kujawskiego dotyczące wyborów do Sejmu i Rad Narodowych - red.]
  • Informacja o wystawionych dokumentach w związku z głodówką protestacyjną w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej [nazwa red.]
  • 1980-08-18, Apel [KSS "KOR" i Redakcji "Robotnika" dotyczący utworzenia Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego wraz z prośbą o solidarność ze strajkującymi - red.]
  • [1980], Wniosek obywatelski [do Rady Państwa PRL w sprawie dokonania zmian w prawie wyborczym - red.]
  • Chojecki, Mirosław, 1980-03-14, List otwarty [do Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości w sprawie represji stosowanych przez władze - red.]
  • 1980-03-16, Oświadczenie [KSS "KOR" w sprawie natężenia represji przez władze PRL w okresie przedwyborczym - red.]
  • 1980-05-07, Oświadczenie uczestników głodówki w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w sprawie uwięzionych Mirosława Chojeckiego i Dariusza Kobzdeja [nazwa red.]
  • 1980-08-20, Apel [64 intelektualistów wraz z załączonym suplementem zawierającym nazwiska sygnatariuszy apelu - red.]
  • Łukasiewicz, Zenobia, 1980-03-20, List do Lucjana Czubińskiego Prokuratora Generalnego PRL w sprawie wyznaczenia terminu spotkania [nazwa red.]
  • 1980-07-02, Oświadczenie [KSS "KOR" w sprawie strajków robotniczych w związku z podwyżką cen żywności wprowadzoną w dniu 1 lipca 1980 r. - red.]
  • 1980-06-27, Pismo KSS "KOR" do Sejmowej Komisji Wymiaru Sprawiedliwości w sprawie represji stosowanych przez władze wobec Marka Kozłowskiego [nazwa red.]
  • Barański, Marian, 1980-12-31, Oświadczenie Polskiego Komitetu Obrony Życia Rodziny i Narodu w związku z wypowiedzią rzecznika Polskiego Episkopatu ks. Alojzego Orszulika na temat tzw. KSS "KOR" jak i oświadczeniem tej grupy z dnia 19 grudnia br.
  • 1980-06-06, Oświadczenie [KSS "KOR" dotyczące kolportażu ulotek o treści antysemickiej wśród uczestników Mszy św. odprawionej za duszę Józefa Piłsudskiego w Katedrze św. Jana w Warszawie w dniu 12 maja 1980 r. [nazwa red.]
  • 1980-07-11, Oświadczenie [KSS "KOR" dotyczące strajków robotniczych w kraju w związku z podwyżką cen żywności wprowadzoną w dniu 1 lipca 1980 r. - red.]
  • 1980-07-05, Oświadczenie [KSS "KOR" dotyczące III Międzynarodowej Konferencji "Pokój i Prawo Człowieka - Prawo Człowieka i Pokój" zorganizowanej w dniu 4 lipca - red.]
  • [1980-07], Pismo KSS "KOR" do Amnesty International dotyczące rozprawy sądowej przeciwko Dariuszowi Kobzdejowi i Tadeuszowi Szczudłowskiemu [nazwa red.]
  • brak autora, 1980-07-08, Pismo KSS "KOR" do Amnesty International dotyczące wyroku skazującego Marka Kozłowskiego na karę 19 miesięcy więzienia [nazwa red.]
  • Stajnia Augiasza [tekst dotyczący sytuacji politycznej w kraju - red.]
  • [1980], Do mieszkańców Wałbrzycha [tekst ulotki wzywającej do społecznej solidarności z Jerzym Jackiem Pilichowskim - red.]
  • 1980-07-04, Oświadczenie [KSS "KOR" w sprawie wyroku Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 1 lipca 1980 r. skazującego Marka Kozłowskiego na karę więzienia - red.]
  • Deklaracja KSS "KOR" zawierająca postulaty przeprowadzenia niezbędnych reform w kraju [nazwa red.]
  • Kuroń, Jacek, Do Stoczniowców i wszystkich robotników Wybrzeża. List otwarty
  • 1980-01-13, Oświadczenie [KSS "KOR" i Redakcji "Robotnika" dotyczące bezprawnego uwięzienia Edmunda Zadrożyńskiego - red.]
  • Krasucki, Ludwik, 1980-10-18 -1980-10-19, Artykuł [red.]: W kręgu negacji. "Trybuna Ludu", nr 249, 18-19 X 1980 r.
  • 1980-08-16, Apel KSS "KOR" i Redakcji "Robotnika" skierowany do załóg robotniczych w Polsce o poparcie ruchu strajkowego [nazwa red.]
  • 1980-08-12, Oświadczenie [KSS "KOR" dotyczące strajku pracowników MZK rozpoczętego w dniu 11 sierpnia 1980 r. - red.]
  • 1980-08-01, W dniu Święta Żołnierza Polskiego [odezwa do Polaków dotycząca obchodów Święta Żołnierza w Warszawie - red.]
  • Poleski, Maciej, 1980-08-01, List informujący o wzniesieniu Krzyża Katyńskiego na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie [nazwa red.]
  • Ripa di Meana, Carlo, [1980-10], Telegram [do Anny Kowalskiej w sprawie zaproszenia na sympozjum historyczne do Wenecji - red.]
  • 1980-08-18, Do społeczeństwa polskiego [apel Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu dotyczący respektowania przez władze praw obywatelskich - red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59974

Readers on-line: 140

Total number of users since Oct 1, 2013: 4265198

RSS Channels

OAI