English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

CATL

MAB

Publication description

Stanisław Czuruk

Publication structure:
 • Kolekcja Stanisława Czuruka
  • AW III/380.01 Korespondencja Stanisława Czuruka prowadzona z rodziną. Grypsy z obozu przejściowego we Lwowie z 1945 roku
   • Czuruk, Alicja, 1945-03, Gryps do Stanisława Czuruka wraz ze spisem przesłanych artykułów spożywczych. Odpowiedź Stanisława Czuruka na gryps rodziców [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-04-03, Gryps do Stanisława Czuruka wraz z odpowiedzią dotyczącą współwięźniów [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-04-12, Gryps do Stanisława Czuruka dotyczący posyłanej żywności i naprawy odzieży. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie odzieży i obuwia [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-04-13, Gryps do Stanisława Czuruka wraz ze spisem przesyłanych produktów. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przysłanie zupy [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-04-25, Gryps do Stanisława Czuruka dotyczący przesyłanych leków. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o stanie zdrowia [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-04-25, Gryps do Stanisława Czuruka dotyczący stanu zdrowia. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-04-26, Gryps do Stanisława Czuruka. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przysłanie produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-05-02, Gryps do Stanisława Czuruka z informacją o kapitulacji Niemiec. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-05-04 - 1945-05-05, Gryps do Stanisława Czuruka dotyczący nadsyłanych paczek do obozu. Gryps Stanisława Czuruka z potwierdzeniem otrzymania paczki wraz z listą produktów [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-05-10, Gryps do Stanisława Czuruka z życzeniami imieninowymi. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o oskarżeniu [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-06, Gryps do Stanisława Czuruka z informacją o przesłanej żywności. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-06, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z podziękowaniami wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-06-01, Gryps do Stanisława Czuruka ze słowami zaniepokojenia o syna. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców wraz ze spisem żywności w przesłanej paczce [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-06-08, Grypsy do Stanisława Czuruka z pytaniem o przesyłane przedmioty. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z podziękowaniem za przekazane rzeczy wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-06-13, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o zmianie miejsca pracy wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-06-27, Gryps do Stanisława Czuruka. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o Jerzym Ostrowskim i jego wywózce wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-07, Gryps do Stanisława Czuruka. Gryps Stanisława Czuruka do Alicji Czuruk dotyczący otrzymanych produktów wraz z listą produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-07, Gryps do Stanisława Czuruka z informacją o transportach. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o widzeniu wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-07, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o wykonywanej pracy w obozie oraz możliwości spotkania wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-09, Gryps do Stanisława Czuruka. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie rzeczy do obozu wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-11, Gryps do Stanisława Czuruka w sprawie uwolnienia z obozu. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o widzeniu [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-11-13, Gryps do Stanisława Czuruka w sprawie przesyłanych do obozu rzeczy. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców w sprawie przesyłanych rzeczy do obozu wraz ze spisem przesłanych artykułów spożywczych [nazwa red.]
   • Czuruk, Alicja, 1945-12-04, Gryps do Stanisława Czuruka. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o przekazanej odzieży wraz ze spisem przesłanych artykułów spożywczych [nazwa red.]
   • Czuruk, Bolesław, 1945-05-08, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie tytoniu wraz ze spisem zawartości przesyłanej paczki [nazwa red.]
   • Czuruk, Bolesław, 1945-05-10, Gryps do Stanisława Czuruka. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie żywności [nazwa red.]
   • Czuruk, Bolesław, 1945-05-12, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie żywności wraz ze spisem przesłanej żywności [nazwa red.]
   • Czuruk, Bolesław, 1945-06-02, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps od Lusi do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o stanie zdrowia wraz ze spisem żywności w przesyłanej paczce [nazwa red.]
   • Czuruk, Bolesław, 1945-07, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Alicji Czuruk do Stanisława Czuruka w sprawie odżywiania. Gryps Stanisława Czuruka do Alicji Czuruk wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Bolesław, 1945-07, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Alicji Czuruk do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie rzeczy wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Bolesław, 1945-08-17, Gryps do Stanisława Czuruka z informacją o wymianie odzieży. Gryps Alicji Czuruk do Stanisława Czuruka. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie niezbędnych rzeczy wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Bolesław, 1945-10-24, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps od Alicji Czuruk do Stanisława Czuruka z prośbą o podanie miejsca pracy. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie literatury wraz ze spisem przesłanych artykułów spożywczych nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945, Gryps do rodziców z informacją o wywiezieniu trzydziestu osób aresztowanych za działalność w AK z obozu do Kijowa [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-[06], Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-02-14, Gryps do rodziców z informacją o pobycie w obozie przejściowym na ul. Pełtewnej oraz wyroku skazującego na 10 lat obozu poprawczo-roboczego [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-02-15, Gryps do rodziców z informacją o osobach przebywających w obozie przejściowym na ul. Pełtewnej oraz z prośbą o paczkę żywnościową [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-02-15, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie paczki żywnościowej [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-02-18, Gryps do rodziców z informacją o pracy w obozie oraz wyrokach skazujących jego i innych osób przebywających w obozie na pobyt w łagrach [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-02-19, Gryps do rodziców z informacją o pracy w obozie oraz relacjach między osadzonymi w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-02-23, Gryps do rodziców z informacją o pracy w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-02-26, Gryps do rodziców z podziękowaniem za przekazaną paczkę [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-02-27, Gryps do rodziców z informacją o stanie zdrowia i odpowiedzią; na odwrocie spis zawartości paczki [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-02-28, Gryps do rodziców z informacją o stanie zdrowia i sprawach codziennych [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03, Gryps do rodziców z informacją o Marianie Krzywoszyńskim oraz z prośbą o przesłanie narzędzi monterskich i żywności [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03, Gryps do rodziców z informacją o przesyłaniu paczek z żywnością [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03, Gryps do rodziców z informacją o rewizji oraz z prośbą o przesłanie fotografii i tytoniu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie niezbędnych rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03-03, Gryps do rodziców z informacją dotyczącą Andrzeja Niezabitowskiego [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03-04, Gryps do rodziców z informacją o uniknięciu wywózki na Wschód [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03-12, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie artykułów spożywczych i tytoniu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03-15, Gryps do rodziców z informacją o pracy w obozie wraz z wiadomością Józefa Dawidowicza Kacnelsona do prof. Czuruka z podziękowaniem za okazaną pomoc [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03-27, Gryps do rodziców dotyczący przysyłania paczek [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-03-28, Gryps do rodziców z informacją o możliwości zobaczenia go podczas pracy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04, Gryps do matki, Alicji Czuruk z informacją o chórze obozowym [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04-01, Gryps do rodziców z informacją o przeniesieniu do innej pracy oraz w sprawie przesyłania paczek [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04-04, Gryps do rodziców i siostry Zofii z informacją o spędzaniu czasu wolnego i podziękowaniem za list [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04-10, Gryps do ojca, Bolesława Czuruka z prośbą o przekazanie jego rzeczy osobie pośredniczącej w dostarczaniu grypsów [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04-10, Gryps do rodziców z informacją dotyczącą pracy w obozie oraz z prośbą o przesłanie ubrań [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04-12, Gryps do rodziców i siostry Zofii z informacjami o brygadierze Witkowskim [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04-13, Gryps do rodziców z informacją o możliwości zobaczenia go podczas pracy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04-16, Gryps do rodziców z informacją o wypuszczaniu więźniów [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04-19, Gryps do matki, Aliny Czuruk z prośbą o przesłanie żywności i czystej odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-04-23, Gryps do rodziców z informacją o próbie ucieczki jednego z więźniów [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-02, Gryps do rodziców z informacją o spędzaniu czasu wolnego w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-03, Gryps do rodziców z informacją o przesyłaniu paczek do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-04, Gryps do rodziców z informacją o wzięciu udziału w koncercie oraz z prośbą o nadesłanie paczki z tytoniem i książkami [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-04, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-06, Gryps do rodziców z informacją o spędzaniu czasu wolnego w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-09, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie niezbędnych rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-09, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie żywności oraz przekazanie listu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-12, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie odzieży oraz informacją o prawdopodobnym wznowieniu śledztwa [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-13, Gryps do rodziny z informacjami o szykanach w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-16, Gryps do rodziców z pytaniami o siostrę, Zofię Czuruk [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-23, Gryps do rodziców z informacją o prokuratorze zajmującym się jego sprawą i stanie zdrowia [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-24, Gryps do rodziców z informacją o odbyciu próby chóru oraz o planach związanych z wywózkami kolejnych więźniów [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-27 - 1945-05-28, Gryps do rodziców z informacją o pracy w obozie i prośbą o przesyłanie żywności [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-28, Gryps do rodziców z informacją o wywózce na etap [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-05-30, Gryps do rodziców z informacją o pracy w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06, Gryps do rodziców z informacją o rozmowie z adwokatem oraz prośbą o przesłanie odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06, Gryps do rodziców z pozdrowieniami [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06, Gryps do rodziców z prośbą o przekazanie korespondencji od współwięźniów oraz z informacją o przesyłanej odzieży na wymianę [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06, Gryps do rodziców z prośbą o przekazanie listu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06, Gryps do Stanisława Czuruka w sprawie przesyłanych rzeczy. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06, Gryps do Stanisława Czuruka z informacją o godzinie przyjścia do obozu. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-05, Gryps do rodziców z informacją o pracy w obozie oraz prośbą o przesłanie potrzebnych rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-06, Gryps do rodziców z informacją o przeniesieniu na drugą kamerę [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-07, Gryps do rodziców z informacją o staraniu się o przeniesienie na drugi korpus w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-08, Gryps do rodziców z informacją o pracy w obozie oraz o osobach przebywających w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-11, Gryps do Stanisłwa Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-11, Gryps do Zofii Czuruk z informacją o odpoczynku w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-15, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z informacją o kinie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-16, Gryps do Stanisława Czuruka z pytaniami o otrzymywaną odzież. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców z prośbą o przesłanie odzieży wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-19, Gryps do Alicji Czuruk zawierający opis stanu psychicznego dotyczącego pobytu w więzieniu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-21, Gryps do Alicji Czuruk z życzeniami imieninowymi [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-24 - 1945-06-25, Grypsy do rodziców z informacją o życiu w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-26, Gryps do Lusi z informacją o śmierci współwięźnia [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-06-29, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie odzieży i żywności [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do Alicji Czuruk z prośbą o wcześniejsze przyniesienie do obozu paczki z żywnością wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do rodziców zawierający opis życia i prośbę o przesłanie odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do rodziców z informacją dotyczącą wywózek z obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do rodziców z informacją o warunkach życia w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do rodziców z informacją o wezwaniu do naczelnika obozu i z prośbą o przesłanie żywności [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do rodziców z podziękowaniami za otrzymane rzeczy i prośbą o przesłanie pieniędzy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do rodziców z pozdrowieniami [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do rodziców z prośbą o przekazanie wiadomości [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie lekarstw [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07, Gryps do Stanisława Czuruka w sprawie przesłanej odzieży. Gryps Stanisława Czuruka do Alicji Czuruk w sprawie otrzymanej odzieży wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07-01, Gryps do rodziców w sprawie uwolnienia z więzienia [...] Wigierskiego oraz gryps [...] Wigierskiego do Bolesława Czuruka z prośbą o pomoc w wydostaniu go z więzienia [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07-04, Gryps do Państwa Puchniewiczów dotyczący ich syna [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07-08, Gryps do rodziców z informacją o wykonywanej pracy w obozie. Gryps [...] Wigierskiego do Bolesława Czuruka z podziękowaniami za pomoc oraz z prośbą o kolejną interwencję [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07-13, Gryps do rodziców z informacją o miejscu pracy oraz z prośbą o przesłanie rzeczy i pieniędzy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07-17, Gryps do rodziców z informacją o wywózkach z obozu oraz prośbą o przesłanie niezbędnych rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-07-17, Gryps do rodziców z prośbą o pomoc [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08, Gryps do rodziców z informacją o chorobie i prośbą o przesłanie niezbędnych rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08, Gryps do rodziców z informacją o niebezpieczeństwie wywiezienia na wschód [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08, Gryps do rodziców z informacją o zachorowaniu i prośbą o przesłanie do obozu niezbędnych rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08, Gryps do rodziców z informacją o życiu codziennym i pracy w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie rzeczy do obozu i o chorobie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-01, Gryps do rodziców z informacją o wywózkach z obozu na wschód oraz życzeniami imieninowymi dla ojca [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-01, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie niezbędnych rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-10, Gryps do rodziców w sprawie przesyłanych do obozu rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-13, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie produktów żywnościowych do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-15, Gryps do matki, Alicji Czuruk z podziękowaniami za ofiarność i z prośbą o przesłanie żywności do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-15, Gryps do rodziców z informacją o przybyciu nowych więźniów do obozu oraz o wywózkach z obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-18, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie niezbędnych rzeczy do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-19, Gryps do rodziców zawierający refleksje dotyczące swojego życia w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-29, Gryps do rodziców z informacją o rozmowie z prokuratorem [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-08-31, Gryps do rodziców z informacją o odżywianiu się w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09, Gryps do Bolesława Czuruka [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09, Gryps do rodziców dotyczący starań o widzenie oraz z prośbą o przesłanie rzeczy do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09, Gryps do rodziców w sprawie widzenia [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09, Gryps do rodziców z informacją o pracy w fabryce żarówek oraz groźbie wywózki z obozu na Wschód wraz z listą posiadanej odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09, Gryps do rodziców z informacją o próbie zmiany pracy w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09, Gryps do rodziców z podziękowaniami oraz z prośbą o przesłanie rzeczy do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie rzeczy do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-01, Gryps do rodziców z informacją o rocznicy 1 września, propagandzie radzieckiej w obozie i podziękowaniami za przesłanie odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-07, Gryps do rodziców z informacją o sposobie przesyłania paczek [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-08 - 1945-09-09, Gryps do Bolesława Czuruka z informacją o wywózkach [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-09, Gryps do rodziców z informacją o groźbie wywózki z obozu na Wschód [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-12, Gryps do rodziców z informacją o wywózkach z obozu na Wschód [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-12 - 1945-09-13, Gryps do rodziców zawierający refleksje dotyczące aresztowania wraz z treścią wiersza [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-14, Gryps do rodziców z informacją o wywózkach z obozu na Wschód i z prośbą o przesłanie książek [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-16, Gryps do rodziców z informacją o ewentualnej likwidacji obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-19, Gryps do rodziców z informacją o rozpatrywaniu spraw więźniów przez prokuratora w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-21 - 1945-09-22, Gryps do rodziców dotyczący pobytu w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-09-28, Gryps do rodziców z podziękowaniami oraz z prośbą o przesłanie odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-10, Gryps do rodziców [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-10, Gryps do rodziny zawierający wiersz pt. „Polska jesień wojenna” [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-10-03, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-10-09, Gryps do rodziców z podziękowaniami za przesłane książki [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-10-14, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-10-18, Gryps do rodziców z informacją o zmianie pracy w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-10-24, Gryps do Zofii Czuruk z informacją o pracy w obozie oraz przywiezieniu nowych więźniów [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-11-03, Gryps do rodziców dotyczący wizyty naczelnika obozu oraz wyroku sądowego [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-11-03, Gryps do rodziców z informacją dotyczącą życia w obozie oraz z prośbą o przesłanie rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-11-08, Gryps do rodziców z informacją o rewizji w obozie, współwięźniach oraz sprawach codziennych [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-11-16, Gryps do rodziców z podziękowaniem za życzenia imieninowe, próbie zmiany pracy oraz z prośbą o przesłanie rzeczy do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12, Gryps do rodziców z życzeniami na Boże Narodzenie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12, Gryps do rodziców z życzeniami na Nowy Rok oraz z informacją o odnalezieniu grypsu przez władze obozowe [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12-02, Gryps do rodziców z informacją o życiu codziennym w obozie oraz z prośbą o przesłanie odzieży [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12-04, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie odzieży i żywności do obozu, z informacją o zaostrzeniu reżimu w obozie [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12-06, Gryps do rodziców z informacją o otrzymaniu przesyłki oraz z prośbą o nieprzesyłanie zimnego jedzenia do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12-09, Gryps do rodziców z informacją o obawie wywózki z obozu oraz z prośbą o przesłanie rzeczy [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12-13, Gryps do rodziców z prośbą o przesłanie rzeczy do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12-15, Gryps do rodziców z informacją o obawie transportu oraz z prośbą o przesłanie rzeczy do obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12-17, Gryps do rodziców dotyczący zagrożenia wywózką z obozu na Wschód [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12-21, Gryps do rodziców z informacją o zachorowaniu [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, 1945-12-28, Gryps do rodziców z informacją o stanie zdrowia. Gryps Ksawerego Gorianowicza do prof. Bolesława Czuruka z podziękowaniami za pomoc [nazwa red.]
   • Czuruk, Stanisław, brak daty, Posłowie dotyczące planu ucieczki z obozu [nazwa red.]
   • Czuruk, Zofia, 1945-05, Gryps od Stanisława Czuruka z pytaniem o zapotrzebowanie. Gryps Stanisława Czuruka do Zofii Czuruk wraz ze spisem żywności nadesłanej w paczce [nazwa red.]
   • Czuruk, Zofia, 1945-07-13, Gryps do Stanisława Czuruka z prośbą o przekazanie paczki. Gryps Stanisława Czuruka do rodziny z informacją o przesłaniu odzieży wraz z listą otrzymanych produktów żywnościowych [nazwa red.]
   • Czuruk, Zofia, 1945-11-06, Gryps do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Alicji Czuruk do Stanisława Czuruka z pozdrowieniami. Gryps Stanisława Czuruka do rodziców wraz ze spisem przesłanych artykułów spożywczych [nazwa red.]
   • [Czuruk, Zofia], 1945-04-02, Gryps do Stanisława Czuruka oraz gryps od [Stanisława Czuruka] do rodziny z informacją o wywożeniu więźniów na Wschód. Gryps zawiera spis produktów żywnościowych otrzymanych przez Stanisława Czuruka [nazwa red.]
   • Dąbrowicka, M., 1945-05-12, Gryps do Państwa Czuruków z podziękowaniem za okazaną pomoc w przesyłaniu paczek [nazwa red.]
   • Kacnelson, [...], 1945-07-11, Gryps do Państwa Czuruków [nazwa red.]
 

 

Ośrodek Karta

 

FotoKarta

 

Archiwa społeczne

 

XXwiek.pl

Statistics

Number of publications: 59993

Readers on-line: 512

Total number of users since Oct 1, 2013: 8458062

RSS Channels

OAI